Sovjet-premier schetst zeer sombere toekomst

Sovjet-premier Pavlov heeft gisteren een uiterst sombere toekomst voor zijn land geschetst: de graanoogst valt tegen, de inflatie schiet omhoog en sommige regio's kampen met een chronisch tekort aan stroom.

Hij voorspelde opnieuw een verschrikkelijke winter.