Raden: opleiding tot ingenieur moet anders opgezet

ROTTERDAM, 14 AUG. De technische universiteiten dienen hun onderwijs drastisch te herzien. De eerste fase moet in vier jaar gaan opleiden tot doctorandus in de technische wetenschappen, in plaats van tot ingenieur.

Een beperkt aantal afgestudeerden kan daarna in de tweede fase een opleiding tot ingenieur afronden. Voor enigszins verwante studierichtingen moeten er gemeenschappelijke propaedeuses worden opgezet.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen die de adviesraden voor het hoger onderwijs (ARHO) en voor het wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) doen in een vandaag gepubliceerd advies aan minister Ritzen (onderwijs). Ritzen vroeg vorig jaar om dit advies in het kader van de discussie aan de technische universiteiten over de lengte van de ingenieursopleidingen. De ARHO, die samen met AWT het advies opstelde, is inmidddels opgeheven.

De raden constateren dat de technische universiteiten zich langzamerhand nauwelijks meer onderscheiden van de "algemene' universiteiten en van de technische opleidingen aan de hogescholen. De technische universiteiten dreigen te "verwetenschappelijken' waardoor de primaire taken - het onderwijs en het ontwikkelen van technologie - niet voldoende aandacht krijgen.

De beoefening van zuivere wetenschap (fundamenteel onderzoek) is als zodanig geen taak voor de technische universiteiten, zo schrijven de raden. Aan de andere kant is het onjuist dat ze opleidingen ontwikkelen die eigenlijk aan de hogescholen thuis horen, menen de adviesraden. Daarbij komt dat de hogescholen, ten onrechte, de behoefte hebben op universitair niveau onderwijs te geven. De technische universiteiten en hogescholen moeten zich aan hun taakstelling houden. Ze zullen elk verschillende soorten ingenieurs moeten afleveren: de arbeidsmarkt vraagt immers om uiteenlopende type opgeleiden.

De drie technische universiteiten in Delft, Enschede en Eindhoven tellen ongeveer 25.000 studenten, de technische opleidingen aan de hogescholen zo'n 40.000. De raden gaan ervan uit dat als hun advies wordt overgenomen het aantal studenten aan hogescholen toeneemt. Dit zal ten koste gaan van het studentental aan de technische universiteiten.