Minister in Duitsland: rente niet verhogen

ROTTERDAM, 14 AUG. Een verhoging van de Duitse rente, die naar verwachting morgen door de Bundesbank zal worden aangekondigd, kan de groei van de Duitse economie in gevaar brengen. Dit heeft de Duitse minister van economische zaken, Jürgen Möllemann, gezegd.

De minister deed deze uitspraak een dag voordat de Bundesbankrat, het beleidsbepalende orgaan van de Duitse centrale bank, voor het eerst na het zommerreces bijeenkomt. De bijeenkomst van morgen zal onder leiding staan van de nieuwe president van de Bundesbank, Helmut Schlesinger.

Möllemanns uitlatingen worden in Duitsland gezien als “verrassende kritiek” op de Duitse centrale bank. Het is ongebruikelijk dat de minister van economische zaken zich zo duidelijk uitlaat over het monetaire beleid. Traditioneel functioneert de Duitse centrale bank, als uitvoerder van dat beleid, onafhankelijk van de Duitse politiek.

Mölleman spreekt zich in zijn kritiek niet expliciet uit tegen een renteverhoging. De minister wijst de nieuwe president van de Bundesbank op de gevolgen van een hogere rente. “Schlesinger moet bedenken dat een renteverhoging in ernstige mate de nog zeer voorzichtige groei in het oosten van Duitsland kan schaden”, aldus Mölleman.

Schlesinger, die op 1 augustus Karl Otto Pöhl opvolgde, staat bekend als een fanatiek bestrijder van de inflatie. De inflatie in Duitsland is inmiddels opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1982. In de maand juli lagen de prijzen van consumptiegoederen 4,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Pag.17:

DB: "Möllemann niet bijster diplomatiek'

Volgens een woordvoerder van de Deutsche Bank - Duitslands grootste bank - had Mölleman “wel wat diplomatieker mogen zijn”. De bank meent dat de groei van de Duitse economie toch wel gaat vertragen, wat de Bundesbank ook met haar rentetarieven doet.

De Duitse centrale bank zal hoogstwaarschijnlijk morgen besluiten de rente op te trekken. Vermoedelijk gaat het disconto met een vol procentpunt omhoog van 6,5 procent tot zeven procent. Ook kan de Lombardrente, het tarief waartegen de banken bij de centrale bank kunnen lenen met waardepapieren als onderpand, worden verhoogd. Het Lombard-tarief staat nu op negen procent. Analisten houden rekening met een verhoging met een half procentpunt tot 9,5 procent.

Volgens deskundigen acht de Bundesbank de groei van de Duitse economie groot genoeg, zodat zij zonder veel gevolgen de rente kan verhogen. In de eerste helft van dit jaar bedroeg de economische groei 4,5 procent. Dit percentage wordt ook voor heel 1991 verwacht na een groei van drie procent in 1990.

“De Duitse centrale bank ziet het als haar eerste taak om de prijzen stabiel te houden, niet om de economische groei te bevorderen”, aldus Helmut Kaiser van Deutsche Bank.

Volgens Kaiser wordt het hoog tijd dat het disconto omhoog gaat, omdat het al enige tijd lager is dan de tarieven op de geldmarkt. Bundesbank-president Schlesinger zinspeelde eerder deze week duidelijk op een renteverhoging door te verklaren dat het huidige discontotarief een “ongerechtvaardigde subsidie” is.

Uit een recente peiling van het Duitse persbureau DPA blijkt dat Schlesinger bij een eventuele renteverhoging kan rekenen op een breed front van kritiek. Werkgevers en bonden maar ook banken en economische instituten denken dat een renteverhoging averechts zal werken. Volgens de critici ondergraaft een rentestijging de Duitse economie.

Volgens de meest recente cijfers is de handelsbalans van het westelijk deel van Duitsland na een tekort van 1,1 miljard mark in mei, in de maand juni weer omgezet in een overschot van 171 miljoen mark. Het overschot op de handelsbalans van het voormalige Oostduitsland groeide van 204 miljoen mark in mei tot 341 miljoen mark in juni.