Legalisatie onderzocht van illegale Marokkanen

DEN HAAG, 14 AUG. Het ministerie van justitie onderzoekt of langdurig illegaal in Nederland wonende Marokkanen alsnog in aanmerking komen voor legalisatie. Ambtenaren van het minsterie hebben in de maanden juni en juli driehonderd dossiers van het Komitee Marokkaanse WAO-slachtoffers in Amsterdam bekeken. Op grond hiervan is in tien gevallen een verblijfsvergunning afgegeven.

In tweehonderd andere zaken waren de dossiers onvolledig. Deze zijn nog in behandeling. Inmiddels heeft het Komitee Marokkaanse WAO-slachtoffers uit het hele land nog tweehonderd andere dossiers ontvangen van illegale Marokkanen die menen voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen. Het ministerie heeft ook deze dossiers in behandeling genomen. Het Komitee Marokkaanse WAO-slachtoffers is een groepering die oorspronkelijk alleen ijverde voor gelijke rechten voor Marokkanen die in de Ziektewet beland zijn, maar die zich inmiddels profileert als algemene belangenorganisatie.

Vorig jaar hadden Kamerleden staatssecretaris Kosto (justitie) opmerkzaam gemaakt op de problematiek van de zogeheten regulerings-slachtoffers. Het gaat om illegalen die bij legaliserings-operaties in 1979 en 1980, waarbij een “generaal pardon” gegeven werd aan illegalen, niet in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning.

Om een idee te krijgen van de omvang en de samenstelling van deze groep heeft het ministerie van justitie de stichting Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) in Utrecht gevraagd een onderzoek in te stellen.

Het is niet voor het eerst dat Justitie besluit tot legalisatie van langdurig in Nederland verblijvende illegalen. De afgelopen twee jaar heeft het departement in totaal tachtig illegalen gelegaliseerd. Het is wel de eerste keer dat het ministerie op beleidsniveau samenwerkt met een belangengroepering als het Komitee Marokkaanse WAO-slachtoffers.