Hoofdredactie VN distantieert zich van Grijs

AMSTERDAM, 14 AUG. De hoofdredactie van het weekblad Vrij Nederland distantieert zich vandaag tegenover de lezers van de inhoud van de bijdrage van Piet Grijs, een pseudoniem van de schrijver H. Brandt Corstius.

Deze week geeft Grijs voor de derde keer een negatief oordeel over de literaire rubriek De Republiek der Letteren van VN en over de bijdrage van de eindredacteur van die rubriek, Carel Peeters. “Op grond van een oeroude afspraak heeft Piet Grijs, net als Tamar tot haar dood, het recht alles te schrijven wat hij wil”, stellen VN-hoofdredacteuren J. van Tijn en R. Ferdinandusse in een begeleidend commentaar. Met verwijzing naar de strijd die Grijs enkele jaren geleden met collega-columnist Tamar (R. Rubinstein) in de VN-kolommen uitvocht, constateert de VN-hoofdredactie dat Grijs nu "een nieuw doelwit' heeft: “Dat is vervelend voor de redactie van die rubriek (...) en het is vervelend voor de krant waar Piet Grijs bij hoort.” De columnist wil de oude afspraak “tot het uiterste op zijn hardheid beproeven”, besluit de VN-hoofdredactie. “Dat gunnen wij hem”.