Greenpeace staakt actie tegen boringen

DEN HELDER, 14 AUG. De milieu-organisatie Greenpeace heeft haar acties tegen de proefboringen naar aardgas in het Friese Front ten noorden van de Waddeneilanden gestaakt.

Het actieschip Solo is gisteren in Den Helder teruggekeerd, aldus actieleider W.J. Goossens. Greenpeace zal “met zeer grote aandacht” de afhandeling van haar zeven aangiften bij de Noordzee-officier van justitie, het Staatstoezicht op de Mijnen en het Kustwachtcentrum volgen. Het gaat daarbij om zeven aangiften van olielozingen en om klachten over gevaarlijk vaargedrag. Volgens Greenpeace bestaan er twijfels over het vervolgingsbeleid “en lijkt er bij de Nederlandse overheid veel te weinig aandacht te zijn voor dergelijke zaken”.