Gezien het feit dat een toekomstig stochastisch ...

Gezien het feit dat een toekomstig stochastisch effect geschat wordt dient het KNMI te spreken over weersvoorspelling in plaats van weersverwachting. A. Stein, LU Wageningen

Het is te betreuren dat de wet van Archimedes niet (meer) behoort tot het natuurkunde-programma van het voortgezet onderwijs. Paul Lettinck, Vrije Universiteit Amsterdam

Uit het feit dat de ligfiets geen, en de fietscomputer wèl wijdverbreide toepassing vindt, blijkt dat bij het doorvoeren van vernieuwingen de verhoging van efficiency vaak van ondergeschikt belang wordt geacht. W. Pronk, LU Wageningen

Het gebruik van absolute aantallen arbeidsongeschikten als maat voor het arbeidsongeschiktheidsprobleem in ons land, zoals onder meer door de overheid gehanteerd, leidt gemakkelijk tot foutieve conclusies en kan daarom alleen politieke doeleinden dienen. J.H.A.M. Verbeek, Universiteit van Amsterdam

De ongeschreven regel dat de promovendus uitvoerig en vooral langdurig antwoord dient te geven op een vraag van een opponent komt de inhoudelijke kwaliteit van de promotiezitting niet ten goede. Eric-Hans Wolff, Technische Universiteit Delft

Wanneer een promovenda in haar tiende stelling een uitspraak met emancipatoire strekking doet, is zij de schaamte over de vorige negen stellingen nog niet voorbij. I. Snippe, Rijksuniversiteit Groningen

Van Apartheid is pas geen sprake meer indien men in Zuid-Afrika spreekt over 'mensen' in plaats van over 'zwarten', 'kleurlingen' en 'blanken'. Mario van Vliet, Erasmus Universiteit Rotterdam

De autonomie van leerkrachten vormt een belemmering voor onderwijsverandering. Hetzelfde geldt voor de autonomie van onderwijsbegeleiders. Wim Meijer, Rijksuniversiteit Groningen.