Foto: Reclamemakers moeten waken voor overmoed en ...

Foto: Reclamemakers moeten waken voor overmoed en arrogantie.

Te vaak wordt hun excessief gedrag en spilzucht verweten, gefinancierd uit de verkoop van gebakken lucht. En zo'n imago, weten specialisten in beeldvorming, is niet bevorderlijk voor de zaken. Soberheid ligt in Nederland beter in de markt. Dat is lastig voor reclamebureaus, die zich ervan bewust zijn dat de mate waarin een produkt of dienst zich van andere onderscheidt bepalend is voor succes. DDB Needham, met tachtig medewerkers en 130 miljoen gulden omzet een van de grotere reclamebureaus in Amsterdam, vond bij de inrichting van zijn pand een compromis: een deel van de ruwbouw is bewust zichtbaar gehouden. Een aantal gipsplaten aan de muur is niet weggewerkt, zomin als de schroeven waarmee ze zijn vastgezet. Een laagje lak conserveerde de sporen van lijm en voetstappen van bouwvakkers op de betonnen vloer. Planten en kunstwerken zijn verbannen. Kunstmatige soberheid, geeft directeur L. Mees toe, want aan de rest van de inrichting valt wel te zien dat het DDB Needham voor de wind gaat. Geen plastic massastoeltjes, formica kantinetafels of kokosmatjes. Architekten Eckardt en Leeuwenstein tekenden voor het ontwerp van exclusieve stoelen, tafels en tapijten met metalen inleg. (Tekst Hans Wammes, foto Thijs Wolzak)