De (West)Duitse werknemer is de duurste ...

De (West)Duitse werknemer is de duurste arbeidskracht in de wereld. Per uur kost hij bijna 43 gulden, maar dit bedrag komt niet volledig in zijn loonzakje.

De Duitse werknemer wordt 23 gulden per uur uitbetaald. Per werknemer moet de Duitse werkgever 20 gulden betalen aan sociale lasten. De Deense werknemer verdient het meest per uur, zo'n 28 gulden. Omdat de Deense sociale lasten nog niet een derde zijn van die in Duitsland is hij uiteindelijk toch nog goedkoper op uurbasis voor zijn werkgever. In Denemarken draagt de werkgever alleen de wettelijk vastgelegde minimiumlasten voor de werknemer. Voor meer sociale zekerheid moet een Deense werknemer zich particulier bijverzekeren. Nederland neemt in deze vergelijking de zesde plaats in. Wat opvalt is het grote verschil tussen het werkelijke loon dat de werknemer ontvangt en de kosten die per uur gemaakt worden, iets minder dan 45 procent vloeit weg naar premies. Italië maakt het in dit opzicht het bontst, daar wordt meer aan sociale lasten afgedragen dan op de bankrekening van de werknemer komt. Van elke 100 gulden die een werkgever in Italië kwijt is aan een werknemer is daarvan slechts zo'n 49 gulden beschikbaar als loon.