Boekenmarkt

In het verslag van Reinjan Mulder van de boekenmarkt in Deventer (NRC Handelsblad, 5 augustus) wordt de Openbare Bibliotheek Deventer in een kwaad daglicht gesteld.

De auteur betitelt het verkopen van afgeschreven dichtbundels uit de collectie van de bibliotheek ten behoeve van een liftfonds als "dubieus initiatief'.

Mulder begrijpt kennelijk niet dat een openbare bibliotheek geen bewaarfunctie heeft; voor elk boek dat de bibliotheek aanschaft dient een ander verwijderd te worden. Zo is de collectie altijd aan verandering onderhevig en nooit een statisch geheel. Gelukig maar! Voor het bewaren van bijzondere uitgaven hebben we de Koninklijke Bibliotheek en bibliofielen zoals Mulder. Deze laatste mag nog van geluk spreken dat de bundel van Andreus nu in zijn kast prijkt, want vroeger werden afgeschreven exemplaren gewoon bij het oud papier gekieperd.

Het is dus geen schande dat de ware liefhebber er nu voor een prikkie aan kan komen. Leners waren er niet meer voor, die willen wel eens wat nieuws lenen!