Vakbeweging wil druk op het kabinet in drie fasen opvoeren

AMSTERDAM, 13 AUG. “Het lijkt wel of de revolutie is uitgebroken”, grapte een van de vele aanwezigen op de persconferentie die de vakcentrales FNV, CNV en MHP gisteren gezamenlijk gaven over de acties tegen de WAO-plannen van het kabinet.

Tientallen journalisten en cameraploegen verdrongen zich in de kantine van het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam om de details te vernemen van het front dat de vakbeweging - goed voor 1,6 miljoen leden - nu tegen het kabinet organiseert. Voorzitters van aangesloten bonden schuifelden de zaal in, FNV-medewerkers waren behangen met grote blauwe badges met de tekst "Gezond werk verzekert beter'.

Opvallende afwezigen waren de voorzitters van CNV en FNV, Henk Hofstede en Johan Stekelenburg, die beiden met vakantie zijn. “Maar”, zo verzekerde vice-voorzitter Karin Adelmund van de FNV, “ze zullen op tijd terug zijn en we staan in voortdurend contact met hen.”

Karin Adelmund waarschuwde nog dat als het te snel ging ze wel wat langzamer wilde praten, maar dat vergat ze onmiddellijk weer. In een duizelingwekkende vaart somde ze de punten op waarom het kabinetsbesluit over de WAO niet deugt. En haar woordkeus liet over haar verstandhouding met dit CDA-PvdA-kabinet niets te raden over. “Schandalig”, “sociale dumping”, “woordbreuk”, “onbehoorlijk bestuur”, “verkeerde voorlichting” “plannen van tafel”, “vermorzelen” en: “als onze acties betekenen dat dan ook het kabinet verdwijnt: het zij zo”.

De feitelijke "revolutie' zal in drie fasen worden uitgevoerd, lichtte actiecoördinator Anton Westerlaken toe na dit opwarmertje van Adelmund. In de eerste fase tot aan Prinsjesdag worden de "speren' volledig op de politiek gericht. Vakbondsdelegaties zullen een bezoek brengen aan alle politieke partijen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Politici zullen worden bestookt met petities en uitnodigingen voor gesprekken. In een oplage van vijf miljoen exemplaren zal “De Nederland Gezond Krant” huis-aan-huis in Nederland worden verspreid.

Op Prinsjesdag treedt de tweede fase in werking en zal onder het motto “Stem af op de Troonrede” iedereen massaal worden opgeroepen het werk neer te leggen om naar de televisie te kijken of naar de radio te luisteren om kennis te nemen van de kabinetsplannen. Op diverse plaatsen in het land zullen "video-walls' worden opgesteld waarop werknemers de Troonrede kunnen volgen. Na afloop kan nog wat worden gediscussieerd.

“Als het kabinet dan nog niet verstandig is geworden gaan de duimschroeven nog verder aan en wordt toegewerkt naar een grote landelijke manifestatie in Den Haag op 5 oktober, twee dagen voor het begin van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer”, zei Westerlaken.

Voor, na en tijdens de week van de algemene beschouwingen zullen in het hele land bij veel bedrijven werkonderbrekingen en ook complete stakingen plaatshebben.

Mocht dit alles geen effect hebben op de politieke besluitvorming dan treedt de derde fase in werking. “In die fase zal de Nederlandse vakbeweging herstellen wat door de politiek kapot is gemaakt. Want dan gaan we een heet CAO-seizoen in.” Want de werknemersorganisaties houden de werkgevers minstens even verantwoordelijk voor de afbraak van de WAO. De reactie gisteren van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) maakte het wat dat betreft ook al niet beter. “Het is absoluut onaanvaardbaar dat wijzigingen in de voorstellen eenzijdig op de ondernemingen terecht zouden komen”, aldus de RCO na de bekendmaking van minister Kok (financiën) dat opnieuw met coalitiepartner CDA over de WAO-plannen gesproken moet worden.

En mocht het CDA denken dat ze, zoals tot nu toe eigenlijk het geval is geweest, buiten schot kunnen blijven dan heeft deze partij buiten het CNV gerekend. “Het is een grof schandaal”, zei Westerlaken, “dat het CDA met de schrik is vrijgekomen. Er is een schone taak voor het CNV weggelegd om daar verandering in te brengen.”

De protesterende vakcentrales krijgen steun van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), die vindt dat de huidige plannen “slechts een nieuwe generatie arme ouderen doen ontstaan”.