Strategie Leed & Vermaak

Het is niet duidelijk, zoals gewoonlijk, hoe het verder zal gaan met de koersen op de Effectenbeurs. De aandelen-index van de Optiebeurs laat de laatste maanden geen spectaculaire voor optiebeleggers profijtelijke uitschieters zien. Nu is het wachten weer op een mogelijke verhoging donderdag aanstaande van de rente in Duitsland, zoals aangegeven in het overzicht Obligatiemarkt op pagina 9 van de editie van gisteren.

Ook in zo'n beurs kunnen vast posities-portefeuilles opgebouwd worden voor later, want beleggen is vooruitzien. Op een stille Optiebeurs krimpen de koersen van de opties als regel immers in en is kopen op scherpe prijzen eenvoudiger.

Een strategie die een flink deel van het te beleggen kapitaal op een renterekening houdt en een deel in opties, voldoet nog steeds. Bepaalde combinaties van langlopende opties (zie de rubriek Meerjarige Opties op de pagina Beurzen) geven de kans om te profiteren van lagere en hogere koersen. Geschikt voor Leed en Vermaak dus.

De koper van een ABN-Amro call januari 1993 met uitoefenprijs 40 gulden (koers aandeel gistermiddag 39,50) voor 250 gulden per optie van 100 aandelen kan in het komende anderhalf jaar profiteren van een koersstijging van het aandeel. Koop je daar nog een put januari 1993 uitoefenprijs 40 gulden op hetzelfde aandeel bij, voor 320 gulden, dan verdien je ook aan lagere koersen. Een dergelijke combinatie van een call- en put-optie met dezelfde looptijd en uitoefenprijs is een straddle.

De prijs van deze gekochte straddle is 570 gulden (zonder kosten) en dat is bijna 15 procent van de koerswaarde van de 100 stuks ABN-Amro (3950 gulden), die dividend geven en alleen koerswinst bij hogere koersen. Een mogelijke strategie is de volgende. Vervang 100 aandelen ABN-Amro door 1 straddle en zet het voordelig verschil van 3380 gulden (3950 min 570) op een renterekening, die in anderhalf jaar tijd ongeveer 400 gulden opbrengt.

Wie niet geduldig af wil wachten tot het bankaandeel flink uit zijn slof schiet en dan winst neemt, kan met de lange opties als dekking, op een gunstig moment of nu al direct, korte calls en-of puts schrijven. De tijd is gunstig wanneer het aandeel flink in beweging is, omdat de optiekoersen dan als regel hoger zijn en dat levert een schrijver (verkoper of verlener van opties) meer op. Een snelle belegger schrijft direct een call en een put. Bij voorbeeld de call januari 1992 40 voor 110 gulden en de overeenkomstige put voor 210 gulden; bij elkaar 320 gulden. Daarmee vermindert de investering in de straddle tot 250 gulden; 570 min 320. De provisie vormt een flinke kostenpost bij deze betrekkelijk lage optiekoersen. De afloop van deze combinatie van een gekochte en een geschreven straddle is moeilijk te voorspellen.

Om de kans op belastingvrije koerswinst te vergroten kan de ABN-Amro combinatie aangevuld worden met een straddle op een tweede aandeel, bij voorbeeld KLM waarbij het dividend op de aandelen voorlopig geen rol speelt. Zo ontstaat een soort portefeuille.

Voor de langlopende KLM-straddle komt in aanmerking de call en put met uitoefenprijs 35 gulden (aandeel gistermiddag 30,60) die over ruim twee jaar, in oktober 1993, afloopt. Deze opties kosten respectievelijk 480 en 570 gulden, samen 1050 gulden, bijna 35 procent van de koerswaarde van 100 aandelen KLM. Vergeleken met de ABN-Amro straddle een aanzienlijk hoger percentage. Dat komt omdat de KLM-opties negen maanden langer lopen en KLM een veel wilder aandeel is, maar dat is juist een voordeel bij het schrijven van opties zoals nog zal blijken.

Op de gekochte straddle kunnen korte opties geschreven worden om een vorm van onbelast dividend te verdienen. Voorbeelden: de call januari 1992 uitoefenprijs 30 voor 280 gulden en de overeenkomstige put voor 140 gulden. Een opbrengst van 420 gulden. De investering van 1070 gulden kan sneller worden terugverdiend door in-the-money opties te schrijven, zoals de call januari 27,50 en de put januari 32,50. Dat heeft in deze constructie twee nadelen: er is dekking (margin) nodig en de opties kunnen sneller uitgeoefend worden. Omdat KLM (nog) geen dividend uitkeert geldt het tweede bezwaar in mindere mate.

Een derde kandidaat voor de Leed & Vermaak portefeuille is Philips met de oktober 1993 30 straddle (aandeel 33,90).

Wanneer de aandelen ABN-Amro, KLM en Philips worden vervangen door straddles zonder geschreven korte opties, ontstaat een overzichtelijke portefeuille voor (ervaren) optiebeleggers. Wie wil schrijven, moet door de optiewol geverfd zijn.