Shell en BP investeren in raffinaderij Z-Afrika

ROTTERDAM, 13 AUG. Shell en British Petroleum breiden hun gezamenlijke raffinaderij Sapref in het Zuidafrikaanse Durban fors uit in verband met de toegenomen vraag naar olieprodukten voor het motorverkeer. De capaciteit van de raffinaderij wordt uitgebreid met 30 procent en de raffinaderij wordt grondig gemoderniseerd om schonere dieselolie met een laag gehalte aan zwavel te produceren alsmede meer loodvrije benzine.

Door de opheffing van de sancties tegen Zuid-Afrika begint de economie, na een recessie die twee jaar duurde, weer aan te trekken. Het besluit van de Europese Gemeenschap van eind vorig jaar om nieuwe investeringen van Westeuropese ondernemingen in Zuid-Afrika weer toe te laten, heeft ook de armslag van oliemaatschappijen verruimd. In juni sloot Shell een joint venture met een Zuidafrikaanse onderneming voor de winning en verwerking van mineraalhoudend zand in de provincie Natal.

John Gobson Kilroe, de directeur van Shells werkmaatschappij in Kaapstad, zei in april in een vraaggesprek met deze krant dat de groei van de maatschappij door de sancties werd beperkt. Kilroe heeft vorig jaar persoonlijk bij Zuid-Afrika's president De Klerk aangedrongen op politieke veranderingen en op wijziging van de apartheidswetten.

Met de uitbreiding van de raffinaderij in Durban, die met een verwerkingscapaciteit van 200.000 vaten olie per dag nu al de grootste is op het Afrikaanse continent, is 450 miljoen Rand (bijna 275 miljoen gulden) gemoeid, waarvan 65 procent in het land zelf wordt besteed. Het Shell-aandeel in de investeringen wordt volledig met lokale middelen gefinancierd. Het project begint dit jaar en moet in 1993 voltooid zijn. Tijdens de constructiefase is er werk voor 800 mensen extra.