Parkeerbeheer

Wegslepen bij niet tijdig betalen voor een wielklem, zoals Parkeerbeheer in Amsterdam doet (NRC Handelsblad, 30 juli), is in strijd met art. 43a van de Wegenverkeerswet.

Wegslepen mag alleen als dat "noodzakelijk' is voor de veiligheid op de weg, voor de vrijheid van het verkeer of om parkeerplaatsen voor invaliden vrij te houden. Utrecht doet dit dus beter.

Parkeerbeheer Amsterdam leest blijkbaar de wet niet, maar schermt met iets van eigen vinding, de "wegsleepwaardigheid'. De burger heeft dan slechts zeven dagen voor een bezwaarschrift, terwijl Parkeerbeheer vier maanden later nog niet kan zeggen hoe en wanneer dit zal worden behandeld. De Gemeentelijke ombudsman stelt inmiddels een onderzoek in. Zij meent dat dit eigenlijk geen bezwaarschrift is, maar een "klacht'.

In alle gretigheid naar big business goochelt de uitvoerende macht - Parkeerbeheer - dus wel heel merkwaardig met de rechten van de burgers, waaronder ook toeristen. Met een gerede kans dat hij van de rechterlijke macht - de Raad van State - de kous op zijn kop krijgt en op al deze zich nu ophopende bezwaarschriften (of "klaagschriften') alsnog moet gaan terugbetalen, met de rente plus in voorkomend geval een schadevergoeding.

    • Mr. R. Misset