Nieuwe Kerk

In NRC Handelsblad van 3 augustus schreef John Jansen van Galen een aardig stuk over De Nieuwe Kerk, de inhuldigingskerk van Nederland.

Hij roert daarin de actuele problematiek van de herbestemming van kerken aan - moeten we onze grote monumentale kerken een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld als locatie voor conferenties, congressen en tentoonstellingen of is dat ongepast? Inderdaad, zoals hij signaleert, wordt daar in het buitenland veelal terughoudender over gedacht dan in Nederland.

Het stuk van Jansen van Galen wordt aan het eind helaas ontsierd door wat de auteur van Alberdingk Thijm, voorzitter van het bestuur van de Stichting De Nieuwe Kerk heeft begrepen: namelijk dat de overheid geen cent over heeft voor De Nieuwe Kerk. Dit is niet juist. Uit het budget van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg die ressorteert onder de minister van WVC, wordt per jaar ƒ 200.000 subsidie verleend voor onderhoud van De Nieuwe Kerk. Dat is gemeten naar wat andere kerken aan onderhoudssubsidie ontvangen een zeer groot bedrag. Maar niet voor niets is De Nieuwe Kerk de inhuldigingskerk.