"Meer-partijenstelsel in Cuba is denkbaar'

HAVANA, 13 AUG. Een meer-partijenstelsel is in Cuba in principe mogelijk. Dat heeft de voorzitter van de Nationale Assemblée van Cuba, Juan Escalona gisteren gezegd. “Ik zie geen fundamentele reden waarom het socialisme niet zou kunnen bestaan binnen een politiek bestel van meerdere partijen,” aldus Escalona, die eraan toevoegde dat de Verenigde Staten “eerst hun vijandelijke houding moeten wijzigen”.

Volgens Escalona “bestudeert” de communistische partij thans hervormingen, “waaronder een scheiding tussen de functies van staatshoofd en regeringsleider”. Castro bekleedt beide functies.

De mogelijke introductie van een meer-partijenstelsel in Cuba zou niet behandeld worden tijdens het congres van de Cubaanse communistische partij, dat op 10 oktober wordt gehouden. “Juist nu we een van onze moeilijkste ogenblikken doormaken, zou het onverstandig zijn de barsten die ons bouwwerk vertoont groter te maken”, aldus Escalona.

Cuba maakt een diepe economische crisis door, nu de ideologische steun van het Oostblok is weggevallen en nu de Sovjet-Unie - mede onder druk van de VS - zijn steun aan Cuba drastisch vermindert. Volgens Escalona voert het Cubaanse bestel thans “een strijd op leven en dood; geen politiek gekibbel, maar een filosofische gevecht voor een bepaalde levensovertuiging”. Cuba heeft altijd betoogd dat het geven van ruimte aan tegenstanders van het bestel mogelijk fataal kan worden voor de Cubaanse “eenheid en onafhankelijkheid”. Voor het ogenblik sloot Escalona het toestaan van andere politieke partijen dan de communistische uit - “ik weet niet of ik dat nog tijdens mijn leven zal meemaken” - maar wel zou Cuba nu “het bestaan van afwijkende standpunten” erkennen, zo zei Escalona. Dat zou volgens hem onder meer blijken uit een verandering in de grondwet waarbij Cuba niet langer officieel “atheïstisch” zou heten, maar “een staat van leken”. Hierdoor zouden gelovigen kunnen deelnemen in de (socialistische) politiek. (Reuter)