Leiders van Servië, Montenegro en Bosnië bijeen; "Behoud Joegoslavië' bepleit

LJUBLJANA, 13 AUG. In Belgrado hebben gisteren de presidenten van Servië en Montenegro en de voorzitters van de parlementen van Servië, Montenegro en Bosnië in een verklaring gepleit voor “het behoud van Joegoslavië als een staat van gelijkberechtigde republieken en volkeren, gebaseerd op hun gezamenlijke belangen”.

Het gesprek tussen de leiders van de drie republieken werd gehouden op initiatief van de Servische president Milosevic. Hij nodigde hen uit omdat in deze republieken “nog geen enkel initiatief is genomen om zich van Joegoslavië af te scheiden”. Volgens de verklaring van de vijf leiders moet er een nieuwe Joegoslavische grondwet komen, die “moet uitgaan van de brede sociale en politieke vrijheden en rechten van de burgers en de parlementaire democratie” en die “de garantie moet bieden voor de vrijheid en gelijkheid van alle vormen van eigendom”.

De president van Bosnië, Alija Izetbegovic, liet Milosevic in een brief weten niet aan de gesprekken te zullen deelnemen. “Ik ben van mening dat alleen gesprekken waarbij alle zes republieken zijn betrokken een kans geven op een vreedzame oplossing voor de crisis in Joegoslavië”, aldus Izetbegovic. Hij wijst er daarbij op dat de wèl naar Belgrado gereisde voorzitter van het Bosnische parlement, Krajisnik, slechts op persoonlijke titel aan de bijeenkomst kon deelnemen. “Zolang het parlement zich niet over eventuele onderhandelingen heeft uitgesproken, kan Krajisnik niet spreken in naam van Bosnië”, aldus Izetbegovic. Krajisnik, een etnische Serviër en lid van de Servische Democratische Partij - Izetbegovic zelf is een islamiet - bracht daar tegen in dat “in de huidige situatie elk mogelijkheid voor een gesprek moet worden aangegrepen”.

Irfan Ajanovic, lid van de federale bestandscommissie, liet gisteren weten dat vanavond om zeven uur in Belgrado een eerste ontmoeting zal plaatshebben van vertegenwoordigers van de regering van Kroatië en leiders van Krajina. De Serviërs in Krajina kwamen augustus vorig jaar in opstand. Toen werden alle contacten tussen hen en het regime in Zagreb verbroken. De Kroatische regering heeft nog niet bevestigd dat zij met de rebellerende Serviërs zal praten. Op de bijeenkomst zal volgens Ajanovic worden gesproken over de uitwisseling van gevangenen en de naleving van het staakt-het-vuren.

Gisteren, op de zesde dag van het staakt-het-vuren, en vanmorgen zijn in Kroatië geen ernstige incidenten gemeld. Een in het vooruitzicht gestelde uitwisseling van zeventig gevangenen in Slavonië is gisteren echter niet doorgegaan. Van Kroatische kant werd vanmorgen gezegd dat de Serviërs verzuimd hadden een lijst van namen te overhandigen van personen die door hen zouden worden vrijgelaten. Vertegenwoordigers van de Serviërs verwijten de Kroatische autoriteiten zondag niet, zoals beloofd, tien “Servische vrijheidsstrijders” te hebben vrijgelaten maar tien Servische burgers.

In de Verenigde Staten zijn gisteren vier mensen gearresteerd op verdenking illegaal wapens te hebben willen kopen, bestemd voor Kroatië. Ze werden in Chicago betrapt toen ze een aanbetaling van tienduizend dollar wilden storten. In totaal waren de vier bereid twaalf miljoen dollar te betalen voor luchtdoelgeschut, anti-tankwapens, automatische geweren en nachtzichtapparatuur.

    • Theo Engelen