Kodak kondigt reorganisatie aan

Het te Rochester in de Verenigde Staten gevestigde fototechnologie concern Eastman Kodak heeft opnieuw bezuinigingsmaatregelen aangekondigd waardoor dit jaar ongeveer drieduizend banen verloren zullen gaan.

In 1989 werd het personeelsbestand al met 3300 man verminderd naar 134.450. Als gevolg van de opzij te zetten voorzieningen voor afvloeiing van personeel zal het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal extra worden belast met ongeveer 375 miljoen dollar.