Ingrijpende wijzigingen onwaarschijnlijk; De Vries bereid tot beraad over WAO

DEN HAAG, 13 AUG. Minister De Vries (sociale zaken) is bereid te onderhandelen over de omstreden WAO-plannen van het kabinet. Hij verwacht echter niet dat de beperking van de duur van een WAO-uitkering van tafel gaat. “De marges voor verandering zijn buitengewoon smal”, zegt De Vries vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Ook de fractie van het CDA toont zich bereid om opnieuw over de kabinetsplannen te praten, onder twee voorwaarden. Het aantal arbeidsongeschikten moet in 1994 zijn teruggebracht naar het niveau van 1989 en aan het einde van de kabinetsperiode moet 4,4 miljard gulden zijn bezuinigd op de uitgaven voor ziektewet en arbeidsongeschiktheid.

Een woordvoerder van de PvdAfractie in de Tweede Kamer zei vanmorgen in een reactie op de verklaring van de CDA-top dat de coalitiepartner “op dezelfde lijn zit als wij. Net als wij wil het CDA vasthouden aan de randvoorwaarden en daarbinnen kijken of bijstelling van de WAO-plannen mogelijk is”.

Het spoedoverleg gisteravond tussen de top van CDA en PvdA heeft volgens hem de standpunten niet verhard. Wel vindt de PvdA volgens hem dat het CDA “hom of kuit” moet geven als het gaat om het aantasten van de duur van de uitkering van huidige WAO-gerechtigden. “Het CDA moet de ingreep voor de huidige WAO'ers óf voluit verdedigen voor de camera óf toegeven dat het ook voor de christen-democraten een moeilijk punt is en meezoeken naar alternatieven”, aldus de woordvoerder.

Afgelopen zondag werd duidelijk dat vice-premier Kok, na forse kritiek van zijn partij, de fel omstreden WAO-plannen van het kabinet wil wijzigen. Met name de kabinetsplannen met betrekking tot het beperken van de uitkeringsduur voor mensen die nu al in de WAO zitten en voor degenen die daar binnenkort in terecht komen en die geen ander alternatief hebben.

Minister De Vries wil die discussie wel weer voeren. “Ik ben bereid naar argumenten te luisteren. Ik sta open voor alternatieven. Maar op dit moment voel ik me machteloos”, aldus De Vries.

Minister De Vries toont zich niet onder de indruk van de geplande acties van de vakbeweging. “Dat is natuurlijk niet vrolijk, maar dat kan geen reden zijn om je verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Veel meer heb ik er niet over te zeggen. Ik denk niet dat ik de vakbeweging kan overtuigen. Vanuit de positie van deze belangenorganisaties kan je ook nauwelijks anders verwachten dan dat ze zich verzetten tegen aantasting van wat zij beschouwen als verkregen rechten.”

Het extra partijcongres dat partijleider Kok zondag toezegde, zal niet op korte termijn worden gehouden. De opzet is nu om het congres op een dusdanig tijdstip bijeen te laten komen, dat het van invloed kan zijn op de meningsvorming in de Tweede Kamer. Het zal nog geruime tijd duren voordat de WAO-plannen als wetsvoorstel aan de Kamer worden voorgelegd. Volgens gewestelijk voorzitter J. Nagel, die eerder om een extra partijraad had gevraagd, is een extra partijcongres minder urgent geworden, nadat Kok afgelopen zondag heeft toegezegd de WAO-plannen te zullen bijstellen.