Fokker mag ook 's nachts motoren proefdraaien

DEN HAAG, 13 AUG. Bij de vliegtuigfabriek van Fokker op Schiphol mogen ook 's nachts motoren van nieuwe vliegtuigen worden proefgedraaid.

Dit heeft de Raad van State vandaag bepaald. De Arob-rechter wees de bezwaren van de Noordhollandse Milieufederatie af. Die had om schorsing gevraagd van de geluidhindervergunning, waarmee Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de fabriek onder meer toestemming gaven voor het proefdraaien in de nachtelijke uren. Volgens de directie van Fokker is het om bedrijfseconomische redenen soms noodzakelijk 's nachts proef te draaien. Omwonenden in de gemeente Haarlemmermeer klagen dat ze nu al 's nachts uit hun slaap worden gehouden door het lawaai van de nabijgelegen onderhoudshangars van Transavia, KLM en Martinair. Daar wordt ook 's nachts proefgedraaid. Zowel Fokker als GS benadrukken echter dat in alle omstandigheden aan de geluidvoorschriften wordt voldaan. De Raad van State maakt de motivering van de uitspraak pas later bekend.