Extra geld psychologie bepleit

ROTTERDAM, 13 AUG. Psychologen moeten voor hun onderzoek gedeeltelijk op dezelfde wijze worden gefinancierd als natuurwetenschappers. Voor de zeven universitaire psychologie-opleidingen is ruim vier miljoen gulden extra nodig voor technisch hulppersoneel en voor apparatuur bovenop de zeven miljoen die daar nu al voor wordt uitgetrokken. Gebeurt dat niet, dan zal psychologie aan de Nederlandse universiteiten de aansluiting verliezen met de internationale top.

Dit schrijven de Groningse psychologen prof.dr. J.A. Michon en dr. L.J.M. Mulder in het rapport dat zij voor de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten hebben opgesteld over de financieringsgrondslag voor de universitaire psychologie.

Michon en Mulder menen dat in de huidige financieringsnormen voor het universitaire onderwijs en onderzoek onvoldoende rekening wordt gehouden met het uitzonderlijke karakter van de psychologie. Voor de financiering wordt deze discipline gerekend tot de gamma-wetenschappen. Daarin wordt per wetenschappelijk medewerker minder geld uitgetrokken voor technisch hulppersoneel en materiële uitgaven dan in beta-wetenschappen.

Volgens Michon en Mulder is ongeveer een derde van het psychologisch bedrijf te karakteriseren als een natuurwetenschap. Met name in de psychonomie wordt onderzoek gedaan met een “uitgesproken natuurwetenschappelijk karakter”. Michon en Mulder pleiten er voor deze onderzoekers dan ook op dezelfde manier als de natuurwetenschappen te financieren zodat ze over voldoende geld beschikken om de gebruikelijke methoden en technieken toe te passen.

De onderzoekers wijzen er op dat in het buitenland wel vaak psychologie als een combinatie van natuur- en maatschappijwetenschappen wordt gefinancierd.