EG-Commissie: groei wereldeconomie daalt dit jaar tot 1,5 procent

BRUSSEL, 13 AUG. De groei van de wereldeconomie zakt dit jaar tot 1,5 procent. Vorig jaar was de groei nog 2,4 procent. Dit voorspelt de Europese Commissie in een periodiek rapport over de wereldeconomie dat gisteren werd gepubliceerd.

Volgens het rapport wordt de neergaande lijn later dit jaar waarschijnlijk omgebogen, waardoor de groei weer zal aantrekken tot 2,8 procent in 1992. De Europese Commissie heeft bij haar berekeningen de Sovjet-Unie en Oost-Europa buiten beschouwing gelaten.

De invloed van de Golfoorlog op het vertrouwen van consumenten en investeerders en de toenemende inflatie hebben dit jaar een negatieve invloed gehad op de wereldeconomie, zo schrijft de Commissie. Volgens het rapport zijn in landen die nu nog in een recessie zitten (onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië) de eerste tekenen van herstel zichtbaar. In andere landen, zoals Duitsland en Japan, zal de economische groei nog verder verzwakken. Het internationale herstel wordt afgeremd door de aanhoudend sterke inflatiedruk en de noodzaak de overheidsfinanciën te saneren. Maar over het geheel genomen zijn de kansen op herstel van de groei van de wereldeconomie goed, aldus het rapport.

In Oost-Europa wordt dit jaar een vermindering van de produktie verwacht van vijf tot vijftien procent. Volgend jaar trekt de economische bedrijvigheid iets aan, maar nadere cijfers daarover geeft het rapport niet. Over de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie schetst de Europese Commissie een pessimistischer beeld. “Bij afwezigheid van duidelijke en geloofwaardige vooruitzichten op belangrijke structurele hervormingen bestaat het risico dat de economische problemen van de Sovjet-Unie nog ernstiger worden”, aldus het rapport. (Reuter, DPA)