d'Ancona bezorgd over visum-eisen van VS voor EG-kunstenaars

DEN HAAG, 13 AUG. Minister d'Ancona van WVC is verontrust over de mogelijke restricties bij de toelating van Europese podiumkunstenaars tot de VS. In een brief aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker wijst d'Ancona, mede namens alle EG-ministers van cultuur, op de intensieve uitwisseling van kunstenaars tussen de VS en landen van de Europese Gemeenschap. Zij dringt er bij de Amerikaanse autoriteiten op aan geen belemmeringen op te werpen.

De actie van de minister is gebaseerd op een resolutie van de EG-raad van cultuurministers van 7 juni in Brussel. De Raad toont zich daarin bezorgd over wettelijke maatregelen die eind oktober vorig jaar door het Amerikaanse congres werden aangenomen. Volgens deze wet dienen niet-Amerikaanse kunstenaars aan allerlei kwalitatieve voorwaarden te voldoen, alvorens hen een visum verstrekt wordt voor optredens in de VS. Deze maatregel is, naar verluidt, vooral tot stand gekomen op aandrang van de Amerikaanse vakbonden, die bevreesd zijn voor een te grote toevloed van buitenlandse kunstenaars, meldt WVC.

De Amerikaanse regering bezint zich momenteel op de uitvoering van de wettelijke maatregelen. Ook de Europese Commissie heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan de Amerikaanse regering, in een gezamenlijke toelichting van de Nederlandse ambassadeur Meesman en de EG-vertegenwoordiger in Washington Van Agt op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.