Computer Perfect Center in problemen

ROTTERDAM, 13 AUG. De Utrechtse franchiseketen Computer Perfect Center (CPC) is in acute liquiditeitsproblemen gekomen. Directeur A. Zwart heeft gezegd dat deze week een oplossing moet worden gevonden voor een kapitaalsinjectie. Hij voert daarover besprekingen met twee grootaandeelhouders.

Computer Perfect Center werd in oktober vorig jaar opgericht; bij de onderneming zijn 18 zaken zijn. Op het hoofdkantoor werken 48 mensen. De onderneming is tot stand gekomen dank zij de participatiemaatschappij van textieltycoon Max Abram (de vroegere eigenaar van M & S-mode). Abram heeft via participatiemaatschappij Modalfa-Mobeta naast omvangrijke belangen in textiel, vastgoed en financiële dienstverlening een aantal ondernemingen in de computersector (onder meer Amber, Amtron, Anchor, Comdes en Software Retail Services).

De problemen van Computer Perfect Center zijn naar buiten gekomen, omdat factoringmaatschappij NMB-Heller de bevoorschotting heeft opgeschort. Via een kort geding probeeerde directeur Zwart de liquiditeitenstroom weer op gang te krijgen, maar de Utrechtse rechtbank deed “gezien de complexiteit” van het onderwerp geen uitspraak.

Zwart meent dat de financiers huiverig zijn geworden voor de computerhandel. Hij verwijst naar de negatieve gevolgen van het faillissement van IBM-handelsgroep Verhagen uit Zwijndrecht, tot voor een jaar nog kandidaat voor beursintroductie. Zwart geeft aan dat het bedrijf in acute liquidteitsmoeilijkheden verkeert en zegt het concept van zijn onderneming te willen bijstellen. Surséance van betaling acht hij vooralsnog uitgesloten.

Hij probeert deze week een reddingsplan te maken, waarbij de zeggenschap in het geding is. Zijn bedrijf heeft een voor de directie aantrekkelijke structuur, waarbij participatiemaatschappij Mobeta met een belang van 49 procent genoegen neemt, een onbekende aandeelhoudersgroep eenzelfde belang heeft en de directie het resterende cruciale aandelenpakket in handen heeft. Modalfa is echter gewend te opereren met een meerderheidsbelang.