Verklaring Organisatie van Revolutionaire Gerechtigheid

Hieronder volgen delen van de tekst van een verklaring die de pro-Iraanse groepering Organisatie van Revolutionaire Gerechtigheid zaterdag naar een internationaal persbureau in Beiroet stuurde:

“In de naam van de Goede en de Almachtige.

“Na intensieve en gerichte actie om het probleem van de gevangenen op te lossen en na ontwikkelingen die hebben plaatsgehad kondigt de Organisatie van Revolutionaire Gerechtigheid het volgende aan:

“Allereerst. We hebben ons jarenlang ingespannen voor de vrijlating van onze gevangengenomen broeders in de gevangenissen van de wereld en we hebben de middelen gekozen die we vruchtbaar achtten. De kwestie van de gijzelaars was een van de methoden die we hebben toegepast - alleen voor hun vrijlating (die van de gevangengehouden "broeders' - red.), niet voor andere doeleinden. (...)

“Ten tweede. De Verenigde Naties hebben een initiatief genomen en er zijn onderhandelingen geweest met (VN-secretaris-generaal Javier Perez) de Cuellar die zijn afgerond met zijn speciale gezant Giandomeninco Picco. Deze hebben belangrijke vooruitzichten geboden op onderhandelingen op invloedrijke internationale niveaus. (...) Binnen 72 uur zal een Amerikaanse gijzelaar worden vrijgelaten.

“Ten derde. Syrië heeft steeds pogingen ondernomen om positieve oplossingen te bereiken en wij hebben altijd hun wensen gerespecteerd en er altijd rekening mee gehouden. De vrijlating komt als resultaat van de niet aflatende pogingen waaraan Syrië heeft deelgenomen en we danken het daarvoor. Iran heeft er ook toe bijgedragen, door de besprekingen onder zijn auspiciën te houden, door aan te dringen op dialoog en door logistieke hulp te geven. (...)

“Ten slotte. We herinneren eraan dat de kwestie van sjeik Abdel Karim Obeid de prioriteit heeft en de gehoopte positieve resultaten zullen worden bereikt via de vrijlating van onze broeders.” (...)