Transol bereid tot geldinjectie in Air Holland

ROTTERDAM, 12 AUG. Transol, de oliehandelmaatschappij die een belang heeft van 20 procent in Air Holland, is “onder bepaalde voorwaarden” bereid opnieuw geld in de chartermaatschappij te stoppen. Dit heeft J. Onderdijk, directeur van Transol, vanochtend bevestigd.

Air Holland verkeert in acute financiële problemen en wil donderdag bij huisbankier ABN Amro een voorlopig overlevingsplan presenteren om lopende kredieten verlengd te krijgen. In eerste instantie gaat het om verlenging van de rekening-courant ter hoogte van enkele tientallen miljoenen guldens. Daarvoor is een versterking van het eigen vermogen nodig. Ook komt Air Holland met een nieuw "businessplan', gericht op minder lange afstandsvluchten en een poging om een sterkere greep te krijgen op de Europese chartermarkt.

Air Holland heeft een aandeel van ongeveer 20 procent in de Nederlandse chartermarkt. De vloot telt twee Boeings 757 die voornamelijk op Europese bestemmingen vliegen, en twee Boeings 767 voor de lange afstanden (Aruba, Kenia en Barbados) waarvan er één samen met Air Aruba wordt geëxploiteerd. Het bedrijf wil nu de twee 757's en één 767 afstoten en twee tot drie Boeing-737 vliegtuigen kopen om goedkoper Europese charters te kunnen uitvoeren.

Transol-directeur Onderdijk zei vanochtend dat zijn bedrijf een “aanmerkelijk bijdrage” wil leveren in versterking van het eigen vermogen van Air Holland, als andere aandeelhouders daar ook toe bereid zijn. Als voorwaarde stelt hij: “het moet duidelijk worden dat de continuteit van Air Holland gewaarborgd is. Ook de toeroperators spelen daarin een belangrijke rol, door nieuwe contracten met voldoende vliegstoelen af te sluiten. Ik denk dat het voor de toeroperators en voor de consument van groot belang is dat Air Holland, de enige onafhankelijke chartermaatschappij, overeind blijft.”

Het eigen vermogen van Air Holland is door tegenvallende resultaten, mede als gevolg van de Golfcrisis, gedaald tot 7,5 miljoen gulden. Vrijdag daalde de koers van de aandelen Air Holland op de Amsterdamse beurs met ruim twee gulden tot een slot van 8,50 gulden. Vanmiddag was de koers opgelopen tot 9 gulden, hetgeen wijst op vraag naar aandelen Air Holland.

Amro ABN eist uiterlijk donderdag 15 augustus een verhoging van het eigen vermogen. Amro ABN zou bereid zijn zelf een bijdrage te leveren, mogelijk in de vorm van een nieuwe achtergestelde lening. De bank heeft in overleving van het bedrijf een aanmerkelijk belang, omdat zij zelf een groot aantal aandelen Air Holland bezit.