NMB Postbank jaagt op geld van Britse yup

ROTTERDAM, 12 AUG. De NMB Postbank meent slachtoffer te zijn geworden van een omvangrijke verduistering in het Verenigd Koninkrijk. De bank heeft ongeveer tachtig miljoen uitgeleend aan financieringsmaatschappij Arrows. Dit bedrijf is grotendeels in handen van de 38-jarige Muhammed Naviede, die in Londen bekendheid verkreeg door zijn flamboyante levensstijl en zijn omvangrijke donaties aan charitatieve instellingen.

De NMB Postbank heeft Naviede aangeklaagd omdat hij leningen van de NMB zou hebben weggesluisd naar privé-maatschappijen. De Londense staffunctionaris van NMB Postbank Bruce Matthews wil niet precies aangeven hoeveel geld zijn bank heeft uitstaan bij Naviedes onderneming Arrows, maar geeft aan dat schattingen van rond de 25 miljoen pond sterling (ruim tachtig miljoen gulden) ongeveer kloppen. Daarmee is Arrows, volgens Matthews, een van de twintig à veertig grote klanten van het Britse filiaal van de NMB Postbank.

Volgens Matthews is er nog niets te zeggen over de mogelijke verliezen voor de bank. Naviede is door de NMB aangeklaagd voor twee zaken met een totale waarde van tien miljoen pond (33 miljoen gulden), maar volgens Matthews kan het bedrag van de claim nog oplopen. “Het is in dit soort zaken gebruikelijk dat er bij processen met een of twee zaken wordt begonnen. Ik verwacht dat er meer zullen volgen.”

De NMB Postbank beschuldigt Naviede ervan dat hij twee leningen van 5 miljoen pond niet heeft gebruikt voor de financiering van Arrows waarvoor ze waren aangevraagd. Naviede zou het geld hebben gebruikt voor beleggingsmaatschappijen in vastgoed. De rechtbank in Londen heeft op grond van de beschuldigingen het paspoort van Naviede en zijn vliegbrevet in beslag genomen.

De NMB Postbank heeft als een van de grootste crediteuren afgelopen week uitstel van betaling voor Arrows aangevraagd. De bewindvoerders Ernst & Young zijn erachter gekomen dat Naviede een web van ongeveer 86 privé-maatschappijtjes bezit. Arrows had 125 miljoen pond sterling, ruim 400 miljoen gulden, aan leningen uitstaan.

Naviede organiseerde in juni nog een vlucht van tachtig uur rond de wereld met zijn privé-jet. De opbrengst van de actie, elf duizend pond, was bestemd voor een kinderziekenhuis.