Minister voorziet grote rol VN bij milieurecht

DEN HAAG, 12 AUG. De Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof zullen straks een veel grotere rol spelen bij de internationale besluitvorming over het milieu en de uitvoering van internationale verdragen daarover. Het Vredespaleis in Den Haag kan zo uitgroeien tot een centrum van internationaal milieurecht.

Deze verwachting sprak minister Alders (milieu) vanochtend uit bij het begin van een vijfdaagse conferentie van de International Union for Conservation of Nature en Natural Resources (IUCN) in het Vredespaleis. Deze niet-gouvernementele milieu-organisatie hoopt eind deze week aanbevelingen te doen over de ontwikkeling en handhaving van internationaal milieurecht met het oog op de conferentie over milieu en ontwikkeling die de VN volgend jaar in Brazilië houden.

Alders herinnerde er op de conferentie aan dat in internationaal verband 152 verdragen over milieu zijn gesloten, maar dat niettemin de roep om vernieuwd, internationaal milieurecht steeds luider wordt. De beperkte ondertekening van verdragen, de vrijblijvendheid van sommige overeenkomsten en het ontbreken van sancties bij het niet-naleven zijn daarvan enkele oorzaken. De Nederlandse minister meent dat de VN-conferentie van volgend jaar een unieke gelegenheid is op dit gebied vooruitgang te boeken. Behalve door verdragen kan dat door de vaststelling van een VN-handvest voor de aarde, dat algemene principes voor internationaal milieurecht moet bevatten.

Meer dan honderd deskundigen zijn op de conferentie in Den Haag bijeen in een poging tot een gemeenschappelijke visie op milieurecht te komen. Een van de hete hangijzers daarbij is de nationale soevereiniteit, een beginsel dat volgens de organisatoren kan botsen met het internationale karakter van milieuproblemen. Verwacht wordt dat de conferentie zal uitmonden in een voorstel een mondiaal gezagsorgaan voor het milieu in het leven te roepen dat de bevoegdheid krijgt bindende besluiten te nemen.