Li Peng: Peking zal verdrag tegen verspreiding kernwapens tekenen

PEKING, 12 AUG. China heeft besloten het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens (het non-proliferatieverdrag) te ondertekenen, zo heeft premier Li Peng zaterdag gezegd tijdens een ontmoeting met zijn Japanse ambtgenoot Toshiki Kaifu in Peking. Kaifu is de eerste regeringsleider uit een van de grote industrielanden die China bezoekt na het neerslaan van de volksopstand in juni 1989.

“China heeft in principe besloten zich aan te sluiten bij het nucleaire non-proliferatieverdrag”, aldus Li Peng. Volgens een hoge Japanse functionaris heeft de Chinese premier in zijn gesprek met Kaifu gezegd dat er voor China geen voorwaarden bestaan aan de ondertekening van het verdrag. Waarom China tijdens het bezoek van de Japanse regeringsleider zijn aankondiging deed is niet duidelijk.

China was de enige van de vijf kernmogendheden - die tevens de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vormen - die zich nog niet bereid had verklaard het NPV, dat de verspreiding van de technologie voor het maken van atoomwapens en de verkoop van kernwapens naar andere landen verbiedt, te ondertekenen. Frankrijk maakte onlangs bekend mede-ondertekenaar van het 21-jaar oude verdrag te zullen worden.

Kaifu kwam zaterdag in Peking aan voor een vierdaags bezoek. Li Peng gaf tijdens zijn onderhoud met Kaifu te kennen dat China met de internationale gemeenschap een dialoog wenst beginnen over de mensenrechten. “China hecht veel belang aan de democratie en de rechten van de mens. De verschillende ideologieën en waarden beletten ons niet van gedachten te wisselen met andere landen”, aldus de Chinese premier.

Kaifu had vandaag een ontmoeting het de Chinese partijleider Jiang Zemin, die zijn gesprekspartner voorhield dat de Volksrepubliek zijn communistische systeem niet wenst te exporteren, maar van andere landen verlangt dat die zich afzijdig houden van inmenging in Chinese aangelegenheden. Kaifu drong er bij Jiang op aan de mensenrechten te respecteren, zodat Japan er bij andere landen op kan aandringen de betrekkingen met China te verbeteren.

Veel landen brachten na de gebeurtenissen van juni 1989 hun betrekkingen met China terug naar een lager niveau en zetten hun hulp stil. Japan hervatte als eerste van de grote landen eind vorig jaar zijn leningen aan Peking. “Ik heb geprobeerd China uit zijn isolement te halen, maar de wereld maakt zich nog steeds zorgen”, zo zei Kaifu tegen Jiang Zemin. (AFP, AP, Reuter)