Joegoslavië

Het hoofdartikel van NRC Handelsblad van 30 juli beveelt het zoeken van "aansluiting bij de toestand van het moment' aan. En in die tendens zou dan passen "het idee Kroaten en federalen onder toezicht van internationale waarnemers een in acht te nemen bestand te laten controleren'.

Meer "oog voor de realiteit' betekent dus de militaire garde van de naar absolute onafhankelijkheid strevende deelstaat Kroatië laten samenwerken met het nationaal federale Joegoslavische leger om "plaatselijke heethoofden op goede gronden tot de orde' te roepen.

Maar die "plaatselijke heethoofden' zijn de strijders van de Servische enclaves die weigeren zich tot vreemdelingen te laten maken door Tudjman en Mesic en zich te laten afscheiden van hun landgenoten in geheel Joegoslavië.

De "vredesvoorstellen' van de trojka betekenen door hun erkenning de facto van de Kroatische garde en dus van het Kroatische onafhankelijkheidsstreven geen olie op de golven, zoals Van den Broek zo graag wil, maar olie op het vuur van de Joegoslavische realiteit.

Als men echt zou trachten de Servische enclaves "tot de orde te roepen' met andere woorden militair te laten veroveren door Kroatische troepen en het federale leger, dan zullen de andere Servische factoren, die zich tot nu toe niet in de militaire confrontatie hebben gemengd, naar voren treden. De Serviërs in Bosnië en de deelstaat Servië zelf zullen hun landgenoten in Kroatië niet in de grond laten stampen.

Dan is er geen sprake meer van een partizanenstrijd van regionale en locale groepen, maar van een openlijke oorlog tussen deelstaten en binnen het federale leger.

Dan heeft "het bemiddelingswerk' van de EG en de "vredesvoorstellen' van de trojka, Joegoslavië van de wal in de sloot geholpen.

“De kansen op succes lijken groter naarmate de Twaalf meer bereid zijn zich te gedragen” als ware geneesheren van een onscheidbare Siamese tweeling en rekening houden met "de realiteit' zoals Milovan Djilas zo indringend heeft uiteengezet in zijn artikel in de "News Perspective Quaterly'-De Volkskrant waarin hij betoogde op 11 juli 1991: “Afscheiding van Kroatië zal tot bloedige oorlog leiden.”