Inflatie geeft DNB alibi om Bundesbank te volgen

UTRECHT, 12 AUG. De prijzen in Nederland zijn in één maand tijd gestegen met 1,6 procent waardoor de inflatie nu 4,5 procent op jaarbasis bedraagt. Het was al eerder bekend dat ook in Duitsland de inflatie sterk was opgelopen en ook daar inmiddels op 4,5 procent over de laatste 12 maanden is uitgekomen. Een verdere overeenkomst is dat in beide landen een fors deel van de prijsverhogingen van de laatste maand is veroorzaakt door hogere accijnzen. Al met al heeft het bekend worden van de recente Nederlandse inflatiecijfers het waarschijnlijker gemaakt dat De Nederlandsche Bank zal volgen indien de Bundesbank deze week zou besluiten om de rente te verhogen.

De stand van zaken met betrekking tot de speculaties over een verhoging van de officiële rentetarieven in Duitsland is nu als volgt. De markt is er van overtuigd dat aanstaande donderdag wanneer de Bundesbank voor het eerst na het zomerreces weer vergadert het disconto met in ieder geval 0,5 procent zal worden verhoogd tot 7 procent. In deze overtuiging is ze afgelopen week gesterkt door de uitspraak van Karl Thomas, lid van de Bundesbankrat, dat een verhoging van het disconto al enige tijd noodzakelijk is. Wanneer het bij deze verhoging blijft dan zal dit vermoedelijk weinig invloed meer hebben op de marktrente aangezien het effect al volledig is ingecalculeerd. De markt is verdeeld over de vraag of het disconto met meer nog dan een half procent verhoogd zal worden. De extra verhoging zou ruimte bieden om ook het lombardtarief nu of later in het jaar te verhogen. Tegen de lombardrente kunnen Duitse banken lenen indien ze zelfs met de speciale beleningen niet meer uit de voeten kunnen. Vorige week is het speciale beleningen tarief in Duitsland verhoogd en het raakt nu aan de lombardrente van 9 procent. Hierdoor dreigt de functie van de lombardrente als een soort strafrente sterk te verminderen.

De Nederlandse lange rente fluctueerde afgelopen week op het ritme van de dollar tussen de 8,82 procent en 8,87 procent. Het bekend worden van de inflatiecijfers vrijdagmiddag in Nederland en de Verenigde Staten veranderde hier niets en de rente bleef op 8,87 procent.

TK Eurokapitaalmarkt

Dat de belangrijkste internationale obligatiemarkten de week met koerswinsten afsloten kon voor het grootste gedeelte op het conto van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, worden geschreven. Geschrokken van tegenvallende werkgelegenheidscijfers, die twee weken geleden werden bekendgemaakt, en met in het achterhoofd de zorgen barende ontwikkeling in de geldhoeveelheid besloot de Fed afgelopen dinsdag de federal funds rate te verlagen. Dit door de Fed gestuurde tarief voor Amerikaans interbancair daggeld, 3 maanden lang stabiel op 5 3-4 procent, daalde door de monetaire verruiming tot een niveau van 5 1- 2 procent. Hierdoor werd tevens de toon gezet voor de kwartaalveiling van Amerikaanse treasuries, voor een recordbedrag van 38 miljard dollar. Met name voor de eerste twee tranches (3 en 10 jaars leningen) was dit evident. Mede hierdoor kon de 10 jaars rente voor het eerst sinds 3 maanden weer onder 8 procent komen (7,98 procent).

De afsluitende veiling van 30 jaars leningen kon echter, voornamelijk door achterwege blijvende Japanse belangstelling, niet als een successtory in de annalen worden bijgeschreven. Dit kwam ook duidelijk tot uitdrukking in het verschil tussen 30- en 2 jaars rente, een maatstaf voor de steilheid van de Amerikaanse yieldcurve. Dit verschil liep in de loop van de week op tot 177 basispunten, 21 punten meer ten opzichte van de voorgaande week. De vrijdag gepubliceerde stijging van de producentenprijzen met 0,2 procent, exclusief voeding en energie, vormde vervolgens ook geen stimulans voor de kapitaalmarkt.Nadat in de afgelopen weken het zomerreces voornamelijk van invloed was geweest op de secundaire markt, viel de afgelopen week ook de primaire eurokapitaalmarkt ten prooi aan de vakantiestemming. Dollarleningen werden voornamelijk op de lokale markt uitgebracht, hoewel voor deze week een, naar schatting 1,25 miljard dollar grote, lening van Citicorp op het programma staat. Het Canadese dollarsegment werd zorgvuldig gemeden, nadat het forse beroep op deze markt in de afgelopen weken had geleid tot "spreads' die met meer dan 10 basispunten waren opgelopen ten opzichte van Canadese staatsleningen.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.