"Het is een sigaar uit eigen doos en hij stinkt ook'

HOUTEN, 12 AUG. Als het aan de vakcentrales FNV, CNV en de MHP ligt wordt het een hete herfst. Prikacties, demonstraties, werkonderbrekingen en juridische acties tegen de kabinetsplannen met WAO en Ziektewet staan op het programma.

Opmerkelijk is dat ook de MHP, de vakcentrale voor het middelbaar en hoger personeel met ruim 135.000 leden, bereid is de barricaden te beklimmen. “De voorstellen van het kabinet moeten snel en in zijn geheel van tafel. Punt uit”, zegt actiecoördinator J.W. Verdonk van de MHP.

“Het kabinet stelt in feite het afschaffen van de WAO voor. Werknemers zouden terugvallen op bijstandsniveau. Het kabinet heeft de fout gemaakt de gevallen die mogelijk niet terecht in de WAO zitten, als maatstaf te nemen. Wij hebben het echter over arbeidsongeschikten die buiten hun schuld niet meer kunnen werken. Dat zijn er honderdduizenden. Die mag je hun uitkering niet afnemen”, aldus Verdonk.

“Wij hebben veel telefoontjes van huilende WAO-ers gehad. Uit het raam vallen doet voor iedereen pijn. Maar voor onze leden, die wat hoger op de ladder staan, komt de klap harder aan. Dan val je niet van de eerste, maar van de derde verdieping uit het raam en kom je op bijstandsniveau. Dat is onaanvaardbaar.”

De kabinetsplannen scheppen ook rechtsongelijkheid, zegt Verdonk. “Hoe moet dat straks met de man van 49 jaar die arbeidsongeschikt wordt? Ben je onder de vijftig dan krijg je geen WAO en boven de vijftig wel? Dat kan niet. Mensen die nog niet in de WAO zitten kunnen zich met het oog op deze plannen bijverzekeren. Maar mensen die al in de WAO zitten kunnen dat niet.”

Ook de Ziektewetplannen moeten volgens de MHP van tafel. “Dat is een zaak die geregeld moet worden tussen werknemers en werkgevers. De overheid moet daar niet regelgevend tussen gaan zitten. Juist in afspraken met werkgevers kun je het ziekteverzuim terugdringen door aandacht te besteden aan preventie, begeleiding en verbetering van arbeidsomstandigheden. Dat kan dus per bedrijf verschillend zijn. Dan moet je als kabinet geen algemene regels gaan afkondigen.”

Minister Kok heeft nu aangekondigd de duur van de WAO-uitkering en de hoogte daarvan voor de "echte' arbeidsongeschikten zo veel mogelijk in stand te houden. Is dat voor de MHP voldoende?

“Het is niet meer dan een sprankje hoop. Wat Kok nu zegt is in feite de eerste reactie van het kabinet. De plannen van juli liggen nog steeds op tafel. Als Kok het heeft over mensen die "echt' niet meer kunnen werken, weet ik niet wat hij bedoeld. Mensen die geen lichamelijk gebrek hebben of geen zwaar lichamelijke arbeid verrichten, maar door steeds snellere automatisering overspannen raken, zijn ook arbeidsongeschikt. Die mensen gaan er evengoed aan onderdoor en raken in de stress. Dat is dus een hele andere vorm van arbeidsongeschiktheid.”Kok suggereerde gisteren ook dat de kosten van de eerste twaalf maanden ziekte wellicht meer dan nu op de werkgever zouden moeten worden verhaald. Dat zou wellicht de loonruimte in de CAO-onderhandelingen beperken?

“Dat de eerste zes weken voor rekening van de werkgever zouden komen, stond ook al in het advies van de Sociaal-Economische Raad. Een werkgever die veel aan preventie doet ziet in dit model de premie omlaag gaan. Dat steunen wij. Maar als Kok zegt dat hij alleen de scherpe kantjes van het voorstel wil afhalen, dan zijn wij niet in beeld. Er moet een einde komen aan de onduidelijkheid die het kabinet voor de WAO'ers, maar eigenlijk voor alle werknemers heeft geschapen. Dat kan alleen door alle plannen van tafel te halen. De WAO-maatregelen leggen een sluier over wat de overheid eigenlijk in eigen huis zou moeten doen: het beperken van de uitgaven en het terugdringen van het financieringstekort. Dat men daar de WAO voor gebruikt is oneigenlijk. De werknemers wordt een sigaar uit eigen doos gepresenteerd. En die sigaar stinkt ook nog.”Doen de MHP-leden ook mee aan kantinebijeenkomsten, poortacties en stakingen?

“Wij trekken gezamenlijk met CNV en FNV op. Over het algemeen zijn wij niet zo'n militante organisatie en geloven we in de kracht van argumenten. Maar voor de manier waarop het kabinet deze plannen heeft opgesteld en gepresenteerd schieten argumenten tekort. Dit moet met kracht een halt worden toegeroepen. Dat er acties in bedrijven komen vinden wij niet onterecht. De werkgevers houden zich tot nu toe muisstil en laten de rechtsbescherming van hun werknemers voor wat die is.”