Amnestie

De Duitse zwembond (DSV) heeft als eerste grote sportorganisatie besloten dopingzondaars, van wie gebruik in de periode vóór 1 januari 1991 is komen vast te staan, amnestie te verlenen.

De betrokken zwemmers en zwemsters krijgen geen startverbod, schorsing of andere straffen. Na de Duitse eenwording kwam het ene na het andere schandaal aan het licht. Met name in de voormalige DDR leek de sport gebouwd op spierversterkende hormonen. De DSV ging niet zover ook trainers, coaches, artsen en officials, die hebben meegewerkt aan de dopingprogramma's, vrij te pleiten, maar hield wel allerlei slagen om de arm.