Zelfs cijfers Unilever en Olies wekken beurs niet

ROTTERDAM, 10 AUG. 't Is nog lang niet voorbij die mooie zomer. De hoop dat de Amsterdamse effectenbeurs deze week zou ontwaken uit de diepe zomerslaap bleek ijdel. Halfjaarcijfers van Koninklijke Olie en Unilever konden de handel niet de gewenste impuls geven. Sinds 1981, klagen handelaren, maakte het Beursplein niet meer zulke rustige zomermaanden mee.

Juni, juli en augustus geven bijna traditiegetrouw kleinere omzetten te zien op de beurs. Vakantievierende beurshandelaren en beleggers en een gebrek aan bedrijfsnieuws zorgen voor rust. Volumes blijven klein. Toch kunnen bij de minder verhandelde fondsen nog wel eens onverwacht grote koersschommelingen optreden.

De handel in Amsterdam leek de afgelopen jaren steeds minder last te hebben van de zomer. Tussen 1982 en 1990 stegen de zomeromzetten. Maar dit jaar wijkt het beeld weer enigszins af. De markt blijft gespeend van inspirerende factoren en handelaren zoeken tevergeefs naar een reden voor de zomerstilte.

Zo zou de angst voor een renteverhoging in Duitsland als een klamme lap over de handel hangen. Een Duitse renteverhoging wordt vrijwel altijd gevolgd door een verhoging van de rente in Nederland. Hogere rente maakt risicomijdend sparen voor beleggers interessanter danrisicodragend aandelenbezit.

De rente-angst lijkt echter een drogreden om de geringe activiteit op de beursvloer te verklaren. “Het is een slap excuus, iedereen weet dat die rente straks omhoog gaat. Veel beleggers zijn gewoon bang en afwachtend omdat ze denken dat de markt te hoog ligt”, zei een beurshandelaar deze week.

Op 15 augustus, als de Duitse Bundesbankrat voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter Schlesinger bijeen komt, valt mogelijk een beslissing over de rente. Mocht de rente onveranderd blijven dan zal de handel in Amsterdam zich vanaf dat moment wederom storten in lethargie en afwachtendheid. Maar ook als de rente inderdaad wordt verhoogd verwachten handelaren geen schokeffect in Amsterdam. In beide gevallen zullen de omzetten laag blijven.

De CBS-stemmingsindex, die vorige week vrijdag sloot op 93,7 punten, sloot gisteren 1,4 punt lager. De daling van de Amerikaanse dollar was een van de oorzaken voor dat verlies. De dollargevoelige fondsen zagen hun koersen bijna allemaal teruglopen.

Als er al activiteit te bespeuren valt op de beurs in deze weken, dan komt die van de internationals. Maar het enthousiasme waarmee de cijfers van Koninklijke en Unilever werden afgewacht sloeg uiteindelijk om in een lichte anti-climax. De cijfers werden gekenschetst als “licht teleurstellend”. Koninklijke Olie liep deze week 3,80 gulden terug naar een slotkoers gisteren van 159 gulden. Unilever zag de koers met 4,90 gulden afbrokkelen van 163,40 gulden vorige week vrijdag tot 158,50 gulden gisteren.

KLM daarentegen maakte, tegen de verwachting in, verrassend goede cijfers over het eerste kwartaal bekend en liep flink in koers op. Het slot van gisteren op 30,70 gulden lag 2,60 gulden (ruim negen procent) hoger dan dat van vorige week vrijdag.

De aandelenkoersen kregen voor het overige slechts kleine injecties door geruchten, speculaties en nieuwtjes. Zo liepen de koersen van bandenfabrikanten Pirelli en Vredestein flink op door een prijsstijging van autobanden. DAF mocht ruim zes procent aantrekken door voorspelde verbeteringen op de Britse truckmarkt en DOCdata kon zich met maar liefst 170 procent koerswinst nog even vastgrijpen aan de reddingsband die de gebroeders Van den Nieuwenhuyzen uitwierpen.

Echt belangrijke beslissingen zoals het al dan niet inschakelen van het Openbaar Ministerie bij het HCS-onderzoek, worden echter, bij afwezigheid van beursvoorzitter baron Van Ittersum, even opgeschoven. Wat dat betreft lijkt de beurshandel in deze tijd op de Nederlandse politiek waar de PvdA ontredderd wacht op de terugkeer van de verdwenen partijvoorzitter Sint.