Sovjet-Unie en Israel herstellen betrekkingen

TEL AVIV, 10 AUG. De Sovjet-Unie zal volgende maand de diplomatieke betrekkingen met Israel herstellen.

Volgens een bericht van de Israelische televisie van gisteravond zal dat gebeuren tijdens een ontmoeting tussen de Israelische minister van buitenlandse zaken, David Levy, en zijn Sovjet-ambtgenoot Aleksandr Bessmertnych op de algemene vergadering van de VN in New York. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Jeruzalem heeft het bericht van de Israelische tv-correspondent in Moskou bevestigd.

Israels besluit deel te nemen aan de vredesconferentie voor het Midden-Oosten heeft in Moskou de doorslag gegeven om de tijdens de Zesdaagse oorlog in juni 1967 verbroken diplomatieke betrekkingen met Israel te herstellen. Van zijn kant stond Jeruzalem erop dat de Sovjet-Unie uitsluitend met de Verenigde Staten als co-sponsor van de vredesconferentie kon optreden indien de relaties met Moskou volledig zouden zijn genormaliseerd.

Volgens de Israelische tv krijgt het Joodse Agentschap, dat een hoofdrol speelt in de emigratie naar Israel, een officiële status en een eigen bureau in Moskou. Sedert enige maanden heeft het Russische persbureau TASS een vaste correspondent in Israel, terwijl de Israelische tv een vaste correspondent in Moskou heeft benoemd.

Volgens de laatste is aan de vijandige houding van de Sovjet-pers jegens Israel een einde gekomen en wordt er in Sovjet-bladen nu doorgaans positief over Israel bericht. Israelische commentatoren menen dat de Sovjet-Unie grote diplomatieke schade heeft ondervonden van het verbreken van de betrekkingen met Israel in 1967. De solo-rol van de Amerikaanse diplomatie in het Israelisch-Arabische conflict werd er vooral na de Grote Verzoendagoorlog in 1973 door geaccentueerd.

Aan Israelische zijde bestond - voordat er onder Gorbatsjov grote veranderingen in de Sovjet-Unie plaatshadden - weinig enthousiasme voor herstel van de diplomatieke betrekkingen met Moskou. Het openstellen van de Sovjet-grenzen voor joodse massa-emigratie, de beëindiging van de Koude Oorlog en de heroriëntatie van de Sovjet-politiek in het Midden-Oosten van een ongenuanceerd pro-Arabisch standpunt naar een evenwichtiger opstelling hebben Israel er ook van overtuigd dat de tijd rijp is geworden voor herstel van de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie.

Bovendien vreest Israel nu minder dan vroeger het geval was de potentiële spionage-activiteiten van een Sovjet-ambassade in Tel Aviv.