Reserves bij bonden over structuur van Volvo Car

ROTTERDAM, 10 AUG. De vakbonden hebben met gemengde gevoelens gereageerd op de toekomstige structuur van Volvo Car in Helmond, zoals die hun gisteren door minister Andriessen van economische zaken is geschetst. Ze juichen het behoud van een eigen ontwikkelingsafdeling (700 man) toe, maar tonen reserves over de voorgenomen “amputatie” van de commerciële afdeling.

Door de verkoopafdeling (900 man) in een nieuwe onderneming onder te brengen, rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het Zweedse Volvo-concern, verliest Volvo Car de zeggenschap over de verkoop van zijn eigen auto's, meent bestuurder H. van Rees van de Industriebond FNV. Aanstelling van een Nederlandse commissaris met vetorecht over belangrijke beslissingen is nog onderwerp van overleg.

Minister Andriessen verwacht met Volvo Zweden en Mitsubishi voor 1 september overeenstemming te bereiken over een nieuwe verdeling van de aandelen in Volvo Car. De Staat bezit nu 70 procent, Volvo Zweden de rest. Straks zijn de Staat, Mitusbishi en Volvo Zweden elk voor een derde eigenaar. Een belangrijke hinderpaal voor uitvoering van de transactie werd vorige week al uit de weg geruimd. Toen kwam de garantie af dat Volvo Car niet wordt gedegradeerd tot een assemblagefabriek zonder ontwikkelingsafdeling.

In de nieuwe verhouding verandert ook de zeggenschaps-structuur. Nu is Volvo Car een structuurvennootschap met vergaande bevoegdheden voor vijf Nederlandse en twee Zweedse commissarissen. In de toekomst zullen de Nederlandse overheid, Mitsubishi en Volvo zich elk laten vertegenwoordigen door twee commissarissen, terwijl er een Nederlandse president-commissaris zal komen.

Over de financiën moeten de partijen nog praten. De Japanners willen niet opdraaien voor eventuele verliezen op de 400-serie die Volvo in Born maakt. Verder willen ze, evenals de Zweden, zekerheid dat de Nederlands overheid de toegezegde achtergestelde lening van 700 miljoen gulden verstrekt.