PvdA-voorzitter Sint liet bewust niets van zich horen

DEN HAAG, 10 AUG. PvdA-partijvoorzitter Marjanne Sint is sinds gisteren weer terug in Nederland. Ze was op de hoogte van de commotie die de afgelopen weken in de PvdA rondom de WAO-plannen van het kabinet is ontstaan, maar heeft tijdens haar vakantie bewust geen contact gezocht met de partij. Mevrouw Sint gaf er de voorkeur aan haar vakantie op het voorgenomen tijdstip te beëindigen.

De afgelopen week was er bij het PvdA-thuisfront sprake van toenemende verbazing omdat de partijvoorzitter maar niets van zich liet horen, terwijl het partijbestuur steeds meer kritiek kreeg te verduren van opstandige gewesten en afdelingen. Woensdag kwam het partijbestuur in een extra vergadering bijeen om zich te beraden over de vraag of het verzoek vanuit de partij om een extra partijraad moest worden ingewilligd.

Sint zal morgenmiddag wel aanwezig zijn bij het beraad van de partijtop op het ministerie van financiën. Dan zal bekeken worden hoe de gemoederen in de partij over de WAO-voornemens van het kabinet weer enigszins tot bedaren kunnen worden gebracht. Deze bijeenkomst zal verder nog worden bijgewoond door vice-premier Kok, fractievoorzitter Wöltgens, vice-fractievoorzitter Leijnse en staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken.