Mees Obl.Div.Fonds stijgt met 11,3 pct

De intrinsieke waarde per aandeel Mees Obligatie Dividend Fonds (belegging in vastrentende waarden) is in de eerste helft van dit jaar met 11,3 procent gestegen tot 109,92 gulden.

De beurskoers liep op van 101,00 tot 111,70 gulden. Het fondsvermogen steeg van 32,8 miljoen tot 36,4 miljoen gulden.

Eind december was ruim 78 procent van het vermogen belegd in obligaties en werd 22 procent in liquiditeiten aangehouden. Eind juni waren deze cijfers respectievelijk 96 en 4 procent. Van het vermogen was eind juni de helft belegd in Nederlandse guldens (44 procent) en Duitse marken 6 procent).