Markt daagt de ANWB uit

De ANWB is uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf van 3.000 werknemers en bijna drie miljoen leden dat een steeds internationaler dienstbetoon biedt, wat automatisch meer financiële risico's inhoudt. Uitdaging voor de ANWB is dat vol te houden als vereniging op een concurrerende Europese markt waar de vraag naar dienst- en hulpverlening enorm toeneemt.

We zien dat ongelofelijk veel mensen hulpverlening nodig hebben in een maatschappij die roept: “Ik had toch alles al; mijn auto gaat niet kapot, ik wordt toch niet ziek.” Tijdens hun vakantie wordt die veelgeprezen mobiliteit dan wreed onderbroken als iets tegenzit.

De ANWB moet bij die hulpverlening een beleid voeren waarvoor strikte economische normen gelden. Wij worden beconcurreerd door zeer commerciële instellingen. We zien ons gesteld tegenover anderen die ook auto's keuren en kaarten uitgeven of zelfs bewegwijzering zouden kunnen plaatsen.

Vooral Italiaanse en Franse verzekeraars storten zich met eigen hulpverleners agressief op de Europese markt. Ze zijn ook actief in Nederland. Daar zit grootkapitaal en reclamekracht achter. Wij kunnen minder intensief adverteren doordat wij ons lidmaatschap goedkoop willen houden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het ANWB-lidmaatschap kost 33,25 gulden exclusief wegenwacht en reis- en kredietbrief.

Ook bij het helpen van auto's is er enige concurrentie. Maar de concurrent sleept de auto slechts weg naar de garage. Wij slepen alleen dan af als sleutelhulp niet toereikend is. In meer dan negentig procent van de gevallen van autopech kan het ANWB-lid in zijn eigen auto verder tegen een lage prijs.

De concurrentie op het gebied van informatieverschaffing neemt toe. Grote luchtvaartmaatschappijen zeggen: die informatie kun je ook bij mij krijgen en koppelen die meteen aan hun reserveringssystemen.

Ook de uitgeverijen beconcurreren ons. Wij zijn in Nederland één van de grootste uitgevers op het terrein van reisgidsen, magazines, toeristische informatie, kamperen enzovoort. De Kampioen gaat maandelijks naar 2,5 miljoen mensen.

In onze winkels liggen ook de kaarten van de concurrentie. Wij verkopen onze verzekeringen via onze eigen maatschappij Unigarant, de grootste reisverzekeraar van Nederland. We gaan binnekort ook autoverzekeringen van de concurrentie verkopen, dus als verzekeringsadviseur.

Willen wij de concurrentie volhouden, dan moeten we bedrijfseconomische principes huldigen om die hulpverlening op peil te houden, want als we kleiner worden krijgen we minder geld binnen en hebben dus minder mogelijkheden tot investeren. Gelukkig bevindt de ANWB zich op dit moment in een mooie stijgende beweging, zowel qua leden als bedrijfseconomisch resultaat. Die winst wordt volledig herïnvesteerd.

De ANWB is een bedrijfsmatige vereniging met een omzet van 700 miljoen gulden dat winst moet maken waarmee kan worden geïnvesteerd in ondermeer automatisering, auto's van de wegenwacht en ANWB-steunpunten in het buitenland en opleiding van het personeel.

Onze winst moet in ieder geval minimaal de afschrijving dekken, liefst het dubbele. Wij hebben geen aandeelhouders, dat zijn in feite onze leden. Ons dividend is dat we de prijzen laag houden en de kwaliteit hoog. We zijn trots dat we ondanks de inflatie de laatste drie jaar onze contributie niet verhoogd hebben.

Die contributie gaat de komende jaren zo min mogelijk omhoog. Ik ken niet veel bedrijven in de dienstverlening die hun contributie de laatste drie jaar gelijk hebben gehouden. Alleen als de inflatie sterk gaat groeien zal het mogelijk zijn dat wij ook een prijsaanpassing toepassen.

Wij gaan steeds verder in het dienstbetoon. Vroeger kwam de wegenwacht alleen buiten de bebouwde kom, nu kan je ook al aan huis worden geholpen. Binnenkort introduceren we vervangend vervoer voor de mensen die we niet kunnen helpen. Innovaties zijn nodig om in deze concurrerende hulpverlenings-, informatie- en toeristenmarkt tot in lengte van jaren onze rol te blijven spelen.

Wij hebben recentelijk een internationaal opererende organisatie opgericht (ARC-transitance), waarin we met onze Britse, Duitse, Italiaanse, Spaanse, Zwitserse, Oostenrijkse en Belgische collega's samenwerken. We willen de kwaliteit van de hulpverlening vooral buiten Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië op een veel hoger niveau brengen. Het gaat daarbij zowel om de autohulp als de hulp bij ongeval, ziekte en overlijden.

Onze kwaliteit moet perfect zijn omdat we een vereniging zijn. Drie miljoen keer per jaar komen ANWB-leden bij ons aan het loket. Zo'n lid verwacht dan, en terecht, net even meer. Toch hebben we de verplichting onze vereniging bedrijfsmatig te leiden, anders meent dat lid dat de ANWB niet verstandig met zijn of haar contributie omgaat.

Sommigen menen dat de ANWB het het ideële gedeelte in de vereniging moet laten en het bedrijf los moet maken. Maar onze ambitie is juist onze commerciële activiteiten binnen de vereniging te houden. Een boeiende uitdaging, vooral voor de medewerkers van de ANWB.