Korting op WAO-uitkering volgens verzekeraar onnodig

AMSTERDAM, 10 AUG. Bestaat er verschil tussen een huisvrouw die blijvend invalide raakt als gevolg van een ziekte en iemand die blijvend invalide wordt tijdens het werk? Nee, zegt verzekeraar Lugt Sobbe & Co. De mate van invaliditeit verschilt niet, de uitkering wel. Met de huidige WAO-uitkeringen krijgt de huisvrouw niets, de werkende een deel van het laatst genoten inkomen.

Terwijl de politiek verder worstelt met de WAO-plannen van het kabinet, maakt de Amsterdamse vertegenwoordiger van Lloyd's London gebruik van de aandacht die het onderwerp opeist. Lugt Sobbe & Co riep donderdag in een advertentie "Gezond Nederland' op wakker te worden nu de "ontmanteling van de WAO' nabij is. De Carrière Stop Polis keert geld uit bij blijvende invaliditeit, ongeacht iemand werkt of niet.

De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de premie: bij een premie van 350 gulden per jaar kan iemand die blijvend invalide wordt maximaal 100.000 gulden krijgen. Een werknemer die beroepshalve gevaarlijke capriolen op een boorplatform uithaalt betaalt een hogere premie (850 gulden) dan een administratief medewerker (350 gulden). Het uit te keren bedrag kan - met een hogere premie - oplopen tot 2 miljoen gulden. De mate van invaliditeit wordt bepaald op basis van de zogenoemde AMA-normen, die tussen de jaren '50 en '70 werden uitgewerkt door een internationaal team van medische specialisten. Een arm die blijvend niet meer gebruikt kan worden geldt als een invaliditeit van 50 tot 60 procent. Met de polis wordt dan 75 procent uitgekeerd. “Doordat de AMA-norm objectief is ontstaat geen verschil van mening over de hoogte van de uitkering”, aldus algemeen directeur H.B. van Ommen. “Het invaliditeitspercentage is dus gemakkelijk controleerbaar.”

Lugt Sobbe & Co is zo te spreken over de ervaringen met de polis dat binnenkort een beschrijving ervan ter bestudering naar de leden van de Tweede Kamer wordt gestuurd. “Het lijkt ons nuttig onze methodiek en de AMA-normen toe te passen op de WAO en de AAW”, zegt Van Ommen. “Wij stellen voor niet te korten op de duur van de uitkering of op de hoogte. De uitkeringsnorm moet voor iedereen controleerbaar hetzelfde zijn.” De Ziektewet kan volgens het plan blijven bestaan; de AAW wordt Algemene Invaliditeitswet, waarvan de uitkering voor iedereen geldig is. Elke drie jaar zou een invalide uitkeringsgerechtigde moeten worden herkeurd. De WAO zou moeten worden vervangen door de Wet invaliditeit werknemers, die recht geeft op een uitkering na 52 weken Ziektewet.

De verzekering keert geld uit aan degene die blijvend invalide is geworden, werkend of niet werkend. “Volgens cijfers van de overheid raakt slechts acht procent van de gevallen invalide door een ongeval, waarvoor men een ongevallenverzekering heeft”, zegt Van Ommen. “De rest wordt invalide door ziekte of door medische fouten.” De AWW wordt uitgekeerd aan iedereen die voor minimaal 25 procent invalide is geworden, de WAO-uitkering geeft alleen werknemers een vervangend inkomen bij minimaal 15 procent invaliditeit.

Toepassing van de AMA-norm maakt het volgens het plan van Lugt Sobbe & Co niet meer nodig in de WAO te snijden. “In ons voorstel aan het parlement zou iemand met een AAW- of WAO-uitkering op grond van AMA-normen onbeperkt kunnen blijven werken voor zover zijn handicap dat toestaat. Er wordt dan niet gekort op de uitkering. Omdat hij deelneemt aan het arbeidsproces zonder te worden gekort zal de motivatie van invaliden groter zijn, want je verdient een aanvullend inkomen.” De Carrière Stop Polis wordt niet uitgekeerd wanneer zich psychische stoornissen voordoen die niet het gevolg zijn van een ongeval, een medische fout of een ziekte. De kans dat daarmee zou worden gefraudeerd is te groot, zegt Van Ommen. “Iemand die zegt dat hij een psychische stoornis heeft zonder dat daarvoor een medische aanleiding is kan de volgende dag weer vrolijk rondlopen met zeven ton op zak. Wij hebben geen mogelijkheden het terug te krijgen.”

    • Rob Schoof