Inflatie met 4,5 procent op hoogste niveau sinds 1982

ROTTERDAM, 10 AUG. De inflatie in Nederland bedraagt nu 4,5 procent op jaarbasis. Daarmee is een niveau bereikt dat sinds 1982 (5,9 procent) niet meer zo hoog was.

De Nederlandse inflatie bedroeg eind 1990 nog 2,4 procent, maar toen was al duidelijk dat stijgende invoerprijzen, mede door een duurdere dollar, loonkostenstijging en huurverhoging de inflatie zouden doen oplopen. “Van de internationale visitekaartjes lijkt de lage inflatie tot het verleden te behoren”, zei directeur G. Zalm van het Centraal Planbureau in april. In de periode 1984-1988 stegen de prijzen in Nederland jaarlijks met gemiddeld slechts 0,7 procent.

Vergeleken met het omringende buitenland loopt Nederland niet erg uit de pas. De inflatie in Duitsland bereikte in juli eveneens een niveau van 4,5 procent, terwijl Frankrijk en Groot-Brittannië tot en met juni inflatiepercentages van 3,3 en 5,8 procent meldden.

De toename van de Nederlandse inflatie volgt uit een sterke stijging van de prijzen tussen half juni en half juli. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte gisteren bekend dat het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie in die periode met 1,6 procent steeg tegenover de maand ervoor. Sinds midden juli vorig jaar is het indexcijfer met 4,5 procent gestegen.

Gestegen huren, duurder gas en een hogere benzine-accijns waren de belangrijkste oorzaken van de prijsstijgingen vorige maand. Het CBS heeft de stijging van de huren per 1 juli op 5,8 procent bepaald en ook de toegerekende huurwaarde van eigen woning werkte door in het indexcijfer. Dit betekende samen een stijging van 1,1 procent. Duurdere benzine dreef het cijfer met 0,4 procent omhoog en duurder gas met 0,2 procent. Ook stegen enkele tarieven van ziekenhuisverpleging en werd brood duurder. Prijsdalingen van kleding, schoeisel en geneesmiddelen bleven achter bij die stijgingen.

Fors stijgende kosten van levensonderhoud zijn doorgaans voor vakbonden reden navenant forse looneisen te stellen. De Unie BLHP kondigde eerder deze week aan voor 1992 een looneis van 6 tot 7 procent onvermijdelijk te achten om de koopkracht van werknemers op peil te houden.

Premier Lubbers toonde zich vorige maand, na afloop van kabinetsberaad over de begroting voor 1992, ongerust over de aanwakkerende inflatie. Toenemende inflatie drijft de overheidsuitgaven op en schroeft daarmee het tekort van het Rijk op.

Het Centraal Planbureau verhoogde onlangs al haar inflatieprognose voor geheel 1991 tot 3,5 procent. Op basis van een dollarkoers van 1,65 gulden (nu 1,93 gulden) voorspelde het bureau eerder een stijging met 2,5 procent. Mede op basis van die voorspellingen werden dit jaar CAO-afspraken gemaakt met een gemiddelde loonsverbetering van zo'n 3,3 procent. Op basis van het huidige inflatiecijfer betekent dit dat werknemers die onder die CAO's vallen er in koopkracht op achteruit gaan.