Hirsch Ballin verzoekt om einde actie

WILLEMSTAD, 10 AUG. Minister Hirsch Ballin van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken heeft de ex-advocaat M. Bijkerk, die in Curaçao in hongerstaking is, per brief gevraagd zijn actie te beëindigen. Bijkerk voert de actie om de Nederlands Antilliaanse regering onder druk te zetten een onpartijdig onderzoek in te stellen naar ondermeer onnodig politiegeweld.

In een deze week aan Bijkerk overhandigde brief wijst de minister er op dat de Antilliaanse regering inmiddels een commissie van onderzoek heeft ingesteld die een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek zal doen naar mogelijke onrechtmatigheden gepleegd door leden van het politiekorps van de Nederlandse Antillen.

Naar het oordeel van de minister garandeert de samenstelling van de commissie dat eventuele misstanden de volle aandacht zullen krijgen. Bijkerk is eerder niet akkoord gegaan met een Antilliaanse commissie van onderzoek. Hij wil dat een internationale commissie waarin ook mensenrechten- en politieorganisaties vertegenwoordigd zijn, het onderzoek uitvoert.

Inmiddels heeft de organisatie van Europese Demokratische Advocaten premier Liberia-Peters van de Antillen schriftelijk gevraagd een commissie van onderzoek instellen met duidelijk omschreven taken en bevoegdheden. De organisatie schijft dat Bijkerk veel ernstige klachten heeft ontvangen over mishandeling van arrestanten, die allen wezen in de richting van het politiekorps.

De Europese Demokratische Advocaten vragen mevrouw Peters en haar regering publiekelijk afstand te nemen van bedreigingen en verwensingen aan het adres van advocaat Bijkerk.