Haagse middenstand zoekt nu ook oudere jongeren

DEN HAAG, 10 AUG. De Haagse detailhandel, het Arbeidsbureau en de gemeente Den Haag zijn gezamenlijk een actie begonnen om nog dit jaar 150 vacatures bij grootwinkelbedrijven in de Haagse regio te vervullen.

De vacatures zijn vooral bedoeld voor herintredende vrouwen, allochtonen en langdurig werkzoekenden tussen de 23 en 40 jaar. Kandidaten krijgen zonodig eerst een korte cursus waarna ze een maand op stage in een winkel gaan. Tijdens deze stage werken ze met behoud van uitkering plus een vergoeding van 125 gulden. Iedere deelnemer die de stage met succes doorloopt, krijgt na afloop een baan aangeboden. Het eerste half jaar is dan nog begeleiding mogelijk in de vorm van korte cursussen of trainingen.

Met deze actie - "Winkelwerk' - hanteert het Haagse bedrijfsleven voor het eerst een doelgroepenbeleid voor de werving van personeel. De initiatiefnemers zeggen dat hiermee aan de behoefte van veel bedrijven wordt voldaan om tot een bredere samenstelling van het personeelsbestand te komen.

Maar feit is ook dat in Den Haag nauwelijks nog jongeren werkloos zijn. Volgens een opgave van het Arbeidsbureau is van de ongeveer 35.000 ingeschreven werkzoekenden in de Haagse regio 38 procent jonger dan 27 jaar. Maar werkloze jongeren onder de 21 zijn er nauwelijks. Volgens de laatste tellingen zijn er in Den Haag minder dan 100 langdurig werkloze jongeren in de leeftijd van 16, 17, 18 en 19 jaar zodat de winkelbedrijven wel gedwongen zijn oudere werkzoekenden in dienst te nemen.