D66: maatregel voor zeehonden nodig

DEN HAAG, 10 AUG. D66-Kamerlid Eisma vindt dat staatssecretaris Gabor (landbouw, visserij en natuurbeheer) maatregelen moet nemen om te voorkomen dat zeehonden slachtoffer worden van fuiken en staande netten in de kustwateren.

Met name de situatie voor het strand tussen Oostvoorne en de Haringvlietdam is zorgwekkend, zo blijkt uit schriftelijke vragen van Eisma. Eisma wil weten of het waar is dat het aantal ministeriële vergunningen voor visserij in kustwateren met vaste netten sinds 1988 meer dan vervijfvoudigd is. Hij vraagt zich af in hoeverre het departement de belangen van natuurbescherming laat meewegen bij toekenning van vergunningen in kustwateren die niet zijn aangemerkt als natuurmonument. D66 eist van Gabor op zijn minst voldoende controle dat fuiken een zogeheten keerwand hebben om binnenzwemmende zeehonden te weren.