Waterschapsbank houdt winst op peil

De winst over de eerste zes maanden van dit jaar van de Nederlandse Waterschapsbank te Den Haag komt uit op 23,5 miljoen gulden, ongeveer evenveel als de helft van de vorig jaar behaalde jaarwinst.

De directie zegt tevreden te zijn ook omdat de prognose ruimschoots is gehaald.

De Waterschapsbank richt zich vooral op financiering van de waterschappen in Nederland. Ook verleent de bank krediet aan openbare nutsbedrijven en overheidsinstellingen onder andere op het gebied van woningbouw.