Unilever verwacht dit jaar tenminste gelijk resultaat

ROTTERDAM, 9 AUG. Unilever heeft in het afgelopen, tweede kwartaal een netto winststijging van 14 miljoen gulden geboekt. De winst steeg van 982 miljoen gulden in het tweede kwartaal van 1990 tot 996 miljoen in dezelfde periode dit jaar, of per aandeel van 3,50 tot 3,55 gulden.

Op de Amsterdamse effectenbeurs noteerde Unilever rond het middaguur 158,50 gulden tegen een slotkoers van 159,80 gisteren.

De winst vóór belastingen tegen constante koersen daalde echter met 2 procent, van 1,55 miljard tot 1,52 miljard gulden, als gevolg van minder bijzondere baten dan vorig jaar. De omzet steeg met 2 procent van 18,72 miljard tot 19,17 miljard gulden. Over het eerste halfjaar 1991 steeg de winst van Unilever met 3 procent, van 1709 tot 1761 miljoen gulden, of per aandeel van 6,09 tot 6,27 gulden. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 3 procent tot 36,81 miljard gulden. Vóór belastingen daalde de winst met 1 procent, van 2,75 miljard tot 2,72 miljard gulden, maar zonder het effect van bijzondere posten was er sprake van een stijging van zowel de bedrijfswinst als de winst vóór belastingen.

President-directeur F.A. Maljers verwacht dat het resultaat van Unilever over het hele jaar ten minste gelijk zal zijn aan dat van 1990.

In volume en winstgevendheid deden de voedingsmiddelenbedrijven het de afgelopen zes maanden goed, bij de wasmiddelen werd een stijging in volume enmarktaandeel bereikt, maar de winsten namen minder toe onder de last van belangrijke investeringen. De resultaten van speciale chemische produkten bleken "redelijk recessiebestendig', maar de resultaten van de groep toiletartikelen stonden onder druk van de recessie, concurrentiedruk en het wegvallen tijdens de Golfcrisis van belastingvrije verkopen.

In Europa haalde Unilever vooral in de levensmiddelensector hogere winsten, in Noord-Amerika ging het minder goed. De grootste concurrent van Unilever, het Amerikaanse Proctor and Gamble, boekte het afgelopen kwartaal 304 miljoen dollar winst, een stijging van 6,4 procent vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar. De winst per aandeel steeg van 78 tot 83 dollarcent.

Proctor maakte een omzetstijging van 6,22 miljard dollar tot 6,72 miljard. Net als bij Unilever steeg de winst in de Verenigde Staten aanzienlijk minder dan in alle landen, waar Proctor actief is, samen: 4 procent tegen 13 procent.