Stort Limburg in gebruik ondanks Duits bezwaar

DEN HAAG, 9 AUG. Het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg mag ondanks de bezwaren van onder meer drie Duitse gemeenten beginnen met het opslaan en verwerken van bouw- en sloopafval op de nieuwe stortplaats in Landgraaf.

De Raad van State heeft dit vandaag bepaald. Bezwaren van de nabijgelegen Duitse gemeenten Geilenkirchen, Gangelt en Selfkant werden afgewezen. De Duitse gemeenten hadden Gedeputeerde Staten ervan beschuldigd hen buiten de procedure te hebben gehouden, ondanks het feit dat de stortplaats geheel in hun waterwingebied ligt. Ook tekenden zij bezwaar aan tegen het feit dat aanleg noch gedoogbesluit van de afvalstort aan de orde zijn gesteld in de zogeheten Deutsch-Niederländische Grenzgewässerkommission. Daarmee is volgens de Duitse gemeenten het EG-recht geschonden. De Nederlandse normen voor activiteiten in waterwingebieden zijn minder streng dan de Duitse. De motivering van de Raad van State om toch toestemming te verlenen voor de ingebruikneming wordt pas later bekendgemaakt.