Record aantal natuurrampen teisterden wereld

De in Zürich gevestigde herverzekeringsmaatschappij Swiss Re heeft de oorzaken van de enorme schadeclaims voor de assurantie-industrie van vorig jaar onderzocht en geconstateert dat er in enig jaar nog nooit zo veel natuurrampen zijn geweest.

In het jaar 1990 deden zich 298 natuurrampen voor waarin ongeveer zeventigduizend mensen het leven verloren.

Voor 17 miljard dollar schade werd geleden. De door assurantiepolissen verzekerde schade steeg in 1990 met een record van 5,7 miljard dollar ten opzichte van het voorgaande jaar. In West Europa kwamen in de winterstormen van januari en maart 1990 totaal 240 mensen om. Het stormgeweld veroorzaakte bovendien voor 10,1 miljard dollar aan door verzekeringpolissen gedekte schade.

In de Verenigde Staten kwam de schade veroorzaakt door 17 tornados uit op 2,6 miljard dollar. Azië werd door 21 tyfoons geteisterd waarin 4100 mensen de dood vonden. Het natuurgeweld in Azië leverde een door verzekeringen gedekte schade op van 270 miljoen dollar. Over de gehele wereld veroorzaakten stormen vorig jaar totaal 13 miljard dollar aan schadeuitkeringen.