PvdA-voorzitter Sint is nog steeds spoorloos

DEN HAAG, 9 AUG. PvdA-voorzitter Sint is nog steeds spoorloos. Begin juli is zij met vakantie naar Italië gegaan en sindsdien heeft niemand bij de partij meer iets van haar gehoord.

Pogingen van medewerkers op het hoofdbureau van de partij in Amsterdam om contact met haar te krijgen, hadden geen succes. De top van de PvdA gaat ervan uit dat Sint zondag zal deelnemen aan een speciaal beraad over de voorstellen van het kabinet om de duur van de WAO-uitkeringen te verkorten. “Ik neem aan dat ze dit weekeinde weer terug zal zijn”, aldus vice-voorzitter Castricum vanmorgen.

Sint is nog vóór het kabinetsbesluit, medio juli, voor een fietsvakantie naar Italië vertrokken. Zij liet voor haar medewerkers en collega's in het partijbestuur geen contactadres achter. “Ik zou niet weten waar zij verblijft, ik heb geen adres en ook geen telefoonnummer”, aldus Castricum.

In de PvdA-top wordt met verbijstering, maar ook met bezorgdheid op Sints afwezigheid gereageerd. “Volgens het vakantierooster begint zij maandag weer”, aldus een medewerker vanmorgen. De medewerkers op het hoofdkantoor nemen aan dat Sint op de hoogte is van de opgelopen spanningen binnen de PvdA over de kabinetsplannen. Ze heeft echter niet uit eigen beweging contact opgenomen met het hoofdkantoor.

De afwezigheid van Sint tijdens het debat over de WAO heeft de kritiek op haar positie verscherpt. Bij het partijbureau is het aantal opzeggingen van leden flink opgelopen en de achterban uit zijn ongenoegen over het WAO-besluit.

Ook bij de Kamerleden groeit de irritatie over de manier waarop Sint leiding geeft aan de PvdA. Het Kamerlid Middel, eerste woordvoerder voor de WAO in de fractie, stuurde deze week al aan op het aftreden van Sint. In een vraaggesprek met het weekblad HP- De Tijd zei Middel er geen moeite mee te hebben als Sint zou worden vervangen.

Vooral in de gewestelijke besturen wordt de onbereikbaarheid van Sint gezien als poging om het debat in de PvdA te ontlopen.