"Mishandeling' door politie niet bestraft

AMSTERDAM, 9 AUG. De Amsterdammer A.G.B. krijgt geen schadevergoeding voor de schade die hij twee jaar geleden zou hebben ondervonden als gevolg van mishandeling door een arrestatieteam van de politie.

B. heeft onlangs een kort geding tegen de staat aangespannen omdat tijdens een inval in zijn woning een arrestatieteam zo ruw te werk zou zijn gegaan dat hij zijn neus en enkele ribben brak. Rechtbankpresident mr. B. Asscher meende echter dat eerst het oordeel van de Nationale Ombudsman over de kwestie moet worden afgewacht.